Mattias Vepsä 8 mars 2024

Debatt om antalet poliser i Stockholm

Debatt om antalet poliser i Stockholm

Riksdagsledamoten Mattias Vepsä (S) besökte Polisförbundet i region Stockholm under tisdagen. Under mötet underströk Mattias behovet av fler poliser i Stockholm. En fråga han också lyfte till justitieminister Gunnar Strömmer i en interpellation i riksdagen (den 8 mars 2024). En av frågorna Vepsä ville ha svar på var: Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att öka antalet poliser i Stockholm?

Inför interpellationsdebatten skriver Mattias Vespä (S) till Gunnar Strömmer bl a

"Justitieministern verkar ha gett upp arbetet för fler poliser till Stockholmsregionen, och i en debattartikel i Expressen säger han att han istället vill att kommunen anställer ordningsvakter. Detta är anmärkningsvärt. ..." Mattias Vepsä ställer två frågor till justiteministern:

  1. Vad menar ministern med det han framför i sin debattartikel om att kommuner ska anställa fler ordningsvakter?
  2. Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att öka antalet poliser i Stockholm? 

I sitt avslutande inlägg tackade Gunnar Strömmer Mattias Vepsä för möjligheten att diskutera dessa viktiga frågor . Gunnar Strömmer betonade bland annat de rekordstora investeringar och satsningar som gjorts på svensk polis ("... och åren framför oss") och en rekordstor tillväxt av svensk polis, en tillväxt som ska ske lokalt och medborgarnära. Han betonade vikten att de medborgarnära brotten ska klaras upp, dvs de brott som påverkar medborgarna i vardagen, stöld, misshandel, skadegörelse...

...för att få till stånd en polistillväxt i Stockholm som tyvärr lyst med sin frånvaro under väldigt väldigt många år.

Gunnar Strömmer (M), justitieminister om de rekordstora satsningar och investeringar som gjorts/ska göras på svensk polis. Interpellationsdebatt 8 mars 2024.

- De investeringar vi gör i polisen nationellt korresponderar med de satsningar som görs av polisen i Stockholm och de insatser och åtgärder som nu vidtas - för att få till stånd en polistillväxt i Stockholm som tyvärr lyst med sin frånvaro under väldigt väldigt många år, sa Gunnar Strömmer.


Blåljus har många gånger lyft polisbristen i region Stockholm och möjliga bakomliggande faktorer som konkurrensen om polisiär erfarenhet, levnads- och boendekostnader liksom vikten att locka och behålla polisiär erfarenhet. 

Relaterade artiklar/ett axplock:

Kommenderingar urholkar lokala resurser (2024)
Polisbristen i Stockholm en nationell angelägenhet (2024)
2015 var antalet poliser i Stockholm fler än idag (2023)
S-krav: Fler permanenta poliser till Stockholm (2023)
Många sliter hårt under våldsvågen (för få poliser) (2023)
Vill se en permanent lösning på polisbristen (2023)