hd högsta domstolen

”Den kastade flaskan” = grovt bott

”Den kastade flaskan” = grovt brott

Polis kallades in då två gäng i Borås drabbade samman sommaren 2021. En kvinna kastade "på impuls" en glasflaska mot poliserna som träffade en civil polis i huvudet. Åklagaren drev att brottet skulle anses om "grovt" våld mot tjänsteman. Men tingsrätten ansåg att brottet var av normalgraden. Nu har Högsta domstolen dömt.

Kvinnan döms därför till fängelse i ett års fängelse, vilket är minimistraffet för grovt våld mot tjänsteman.

Högsta domstolen konstaterar

  • att gärningen innefattat våld av allvarligt slag som kunde ha orsakat ännu svårare skador än vad som blev fallet.
  • att den gärning som kvinnan dömas för har ett ansenligt inslag av våld som fick allvarliga följder och som kunde ha orsakat ännu svårare skador än som blev fallet. Däremot kan hennes agerande inte sägas vara av särskilt hänsynslös och farlig art.
  • att rikta våld mot en polisman som försöker avvärja en upploppsliknande situation utgör visserligen angrepp på såväl den enskilde polismannen som det allmänna intresset att upprätthålla ordning i en situation som kunde bli farligt
  • att kvinnan inte haft inte direkt del i bråket mellan grupperingarna och inte heller haft för avsikt att påverka polisens arbete på platsen.
  • samt att kvinnans  agerandet synes närmast varit betingat av impuls och att den "hänsynslöshet och farlighet" som gärningen innefattar därför inte kan anses gå utöver vad som täcks av den aktuella straffbestämmelsen som sådan.

Läs hela HD-utslaget

eller om händelsen i Borås Tidning

Blåljus: Det kunde ha gått mycket mer illa för Borås-kollegan. Utifrån vad vi nu vet ska skadan inte ge permanenta fysiska skador. När blåljuspersonal, lärare, sjukvårdspersonal m fl dvs alla de som tagit på sig olika samhällsuppdrag - .. utsätts för hot/våld måste de känna samhällets stöd. Det är därför av stor vikt att såväl "aningslöshet" liksom "impulsiva" beteenden även fortsättningsvis prövas och viktas av våra olika juridiska instanser. Och inte bara gällande brottet "våld mot tjänsteman" (också bl a BIN-brotten).