polis arm emblem otillåten påverkan

Det handlar om din säkerhet

Det handlar om din säkerhet

Alla polisanställda har under perioden 15 februari - 15 mars möjlighet att vara med och påverka det egna skyddet. Detta genom att svara på en enkätundersökning om otillåten påverkan m.m. Dina svar är viktiga och kommer vara vägledande för Polismyndighetens fortsatta arbete för att stärka polisanställdas medarbetarskydd.

Dina svar bidrar till en ökad säkerhet för dig, din familj och dina kollegor.

I det mejl som gått ut till alla anställda skriver myndighetens säkerhetschef bland annat:
"Nu kan du påverka ditt skydd genom att besvara en enkät om din utsatthet för otillåten och otillbörlig påverkan, kartläggning, trakasseri och självcensur. Dina svar är värdefulla för att ta reda på vilken inriktning Polismyndighetens arbete med att stärka medarbetarskyddet bör ha framåt."

  1. Det som kommit fram vid tidigare genomförda medarbetarskyddsundersökningarna, 2018 och 2021, har i stor utsträckning bidragit till de författningsförslag som regeringen nu arbetar med för att öka skyddet för polisanställda.
    (Länk till Blåljus-artikel om de nu aktuella förslagen - som om de beviljas av riksdagen kan börja gälla 1 juli 2025 https://blaljus.nu/nyhetsartikel/2024/starkt-skydd-statsanstallda)
  2. Resultaten har också bidragit till att Polismyndigheten internt beslutat om ett antal åtgärder för att förbättra medarbetarskyddet. 

Mer information om medarbetarskyddsenkäten finns att läsa på Intrapolis/startsida där du också hittar länken till enkäten.

* Enkäten finns tillgänglig 15 feb - 15 mars och tar 10-15 minuter att besvara.
* Dina svar är anonyma.
Resultaten kommer att sammanställas i en nationell rapport och rapporter nedbrutna på LPO och sektionsnivå.  

Blåljuskommentar: Kan inte nog understryka vikten av att delta i enkäten. OCH att vi alla genomför myndighetens olika säkerhetsutbildningar (kanske fler än en gång). En stor del av vårt och myndighetens skydd handlar om att vara medveten om vår egen utsatthet, vårt agerande och olika risksituationer.