polis bostad hyra stockholms handelskammare

DN:s granskning av ”polisläckor”

DN:s granskning av ”polisläckor”

– Personer som inte är lojala, ska inte arbeta inom polisen. Säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow med anledning av DN:s granskning som visat att grovt kriminella på olika sätt värvar polisanställda för att få dem att läcka polisiära hemliga uppgifter.

I intervjun som bland annat berör polisens säkerhetskontroller av sina anställda frågar DN:s kriminalreporter Åsa Erlandsson om polisen växer för fort.

Bild
katharina von sydow x dn granskar april 2024

– Ja, den risken kan finnas. Det är jätteviktigt att polisen växer ansvarsfullt och inte tummar på kraven. Det måste också finnas mentorer och handledare när man kommer ut, säger Katharina von Sydow - länk till artikeln.

DN:s kartläggning bygger på en granskning av alla ärenden hos PAN sedan 2018, samt alla åtal hos Särskilda åklagarkammaren gällande dataintrång och brott mot tystnadsplikten sedan 2018. Även samtliga anmälningar, inklusive nedlagda utredningar, rörande brott mot tystnadsplikt från Särskilda utredningar har begärts ut.

Sedan 2018 har 514 anmälningar om misstänkta läckor gjorts.

DN:s granskning visar bl a att minst ett 30-tal polisanställda av olika skäl har pekats ut som ”säkerhetsrisker” och antingen avskedats eller själva sagt upp sig. Bland annat nämns gruppchef, utredare, polis, gränskontrollant, underrättelsesamordnare, områdespolis.

Efter DN publicering har Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer meddelat att han kommer att kalla polisledningen till möte (länk).

Det är bra att granskningen har lyfts fram så att eventuella - och särskilda - säkerhetsrisker kan identifieras och åtgärdas. Jämfört med övriga världen är korruption inom svensk polis förhållandevis sällsynt. Och så måste det också fortsatt vara! Blåljus har vid flera tillfällen framfört vikten av att alla (vi) anställda upprepade gånger genomför myndighetens säkerhetsutbildning. För det är av yttersta vikt att säkerheten inom rättsväsendet prioriteras – inte minst för medborgarnas trygghet och säkerhet liksom deras tillit till Polisen.