stämma 2024 en röst fler vill påverka genom facket

DU är viktig!

Du är viktigt och tillsammans kan vi påverka

Du, jag... och alla andra 24 000 av Polisförbundets medlemmar bildar tillsammans "en stark och enad röst"  - en röst som kan påverka både arbetsgivare/politiker som beslutsfattare. Vi kallar det för "kollektiv förhandlings-styrka". Dessutom, när du som enskild medlem behöver stöd så finns vi där för dig. Varenda en av oss! 

Om du som är medlem i Polisförbundet behöver hjälp i en arbetsrelaterad fråga kan vi erbjuda dig facklig representation och juridiskt stöd. Annat stöd kan handla om  att få information och vägledning kring olika rättigheter och skyldigheter enligt lagar och avtal. Att ha någon att prata/bolla med "när man står ensam" är något som många av våra medlemmar uppskattar.

Men det finns självklart många andra anledningar att vara medlem i Polisförbundet/eller engagera sig som förtroendevald, ex

1. Inflytande och påverkan: Genom att vara medlem i Polisförbundet har du möjlighet att delta i fackliga möten, konferenser och medlemsråd för att påverka beslut och förbättringar inom polisyrket. Som förtroendevald, ännu mer...

2. Utbildning och kompetensutveckling: Polisförbundet erbjuder olika former av utbildningar och kurser för medlemmar/förtroendevalda för att stärka deras kunskaper och färdigheter inom yrket.
Som förtroendevald, ännu mer...

3. Ekonomiska förmåner: Som medlem i Polisförbundet kan du ta del av olika erbjudanden och rabatter på bland annat försäkringar, träningskort och olika produkter och tjänster.
Alla

4. Gemenskap och nätverk: Genom Polisförbundet har du möjlighet att träffa och knyta kontakter med andra poliser, vilket kan vara både socialt och professionellt givande.
Alla

5. Stöd vid arbetsmiljöfrågor: Polisförbundet arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina medlemmar och kan hjälpa till med att hantera och förebygga arbetsrelaterade problem.

6. Stöd vid stress och trauma:
Polisförbundet erbjuder stöd och hjälp för medlemmar som har drabbats av stress, trauma eller psykisk ohälsa relaterat till deras arbete.

7. Samhällspåverkan/opinion: Genom Polisförbundet kan du också vara med och påverka samhället i stort genom fackliga kampanjer och opinionsarbete kring frågor som rör polisyrket och rättssäkerhet.

Blåljuskommentar: Varje dag året runt finns Polisförbundet, dina fackliga företrädare på olika platser runtom i hela landet - till för dig. Både i " vått som torrt". Du är viktig för oss och vi vill och ska vara viktiga för dig. Tillsammans är vi med och utvecklar den bästa polisverksamheten, de bästa villkoren och den bästa möjliga arbetsmiljön för "våra poliser". I nästa vecka håller Polisförbundet i region Stockholm sin Stämma. På stämman ska cirka 100 ombud ta ställning till 33 (!)  motioner/förslag om förbättringar från våra medlemmar.