eu val 2024

EU val 9 juni

EU-val i Sverige den 9 juni

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år och söndagen den 9 juni hålls EU-val i Sverige. Valen i Europa pågår mellan 6-9 juni. Ett viktigt val och känner du dig osäker på hur du ska rösta kan du testa någon av de många valkompass-länkarna.

Läs mer om EU-valet här

EU:s lagar handlar om det som angår människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och mycket mer. I dag har varje viktig nationell fråga också en europeisk infallsvinkel.

EU-valkompassen innehåller cirka 16 sakpolitiska påståenden och få svar på hur partiernas åsikter förhåller sig till dina. Det finns flera och nedan ger vi några länktips (vissa sidor är låsta)

Globalportalen ger också tips på artiklar, tv- och radioprogram, valkompasser.