pf logo main 2024

”Fel att stressa fram nya poliser”

”Fel att stressa fram nya poliser”

På SvD Debatt argumenterar förbundsordförande Katharina von Sydow för att vi behöver fler, men inte sämre poliser. Detta bland annat med anledning av viljeyttringar om en kortare kommunal polisutbildning. 

Källa Polisförbundet

Här kan du läsa ett utdrag av debattartikeln.

"I ett samhälle där polis­yrket har blivit alltmer utsatt och svårt behöver vi fler bra poliser, inte sämre. Lägg planer på kort­utbildade kommun­anställda poliser på hyllan.

De politiska insikterna om behovet av fler poliser har kommit tätt de senaste åren. Efter årtionden av en polistäthet på runt 180–190 poliser per 100 000 invånare satsar regeringen nu mot 300 poliser per 100 000 invånare.

Satsningen är nödvändig i ljuset av de senaste årens brotts­utveckling. Resultatet från Polis­förbundets senaste Novus­undersökning med drygt 1 000 svarande visar varför:

  • 81 procent av Polisförbundets medlemmar anser att det inte finns tillräckligt många poliser för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor.
  • 50 procent uppger att skjutningar och sprängningar leder till en ökad känsla av att inte räcka till.
  • 51 procent svarar att fler poliser är nödvändigt för viljan att stanna i yrket.

Regeringens tillväxtsatsning är alltså mycket välkommen. Men Polis­förbundet ser med oro på att den nya polistätheten ska nås ”så snabbt som möjligt”. Inom statsministerns och justitie­ministerns eget parti, Moderaterna, utreds ett förslag om att verka för en kommunal polis. En moderat motion med samma önskemål om kortutbildade kommunala poliser bereds just nu i justitie­utskottet."

Läs debattartikeln i sin helhet

Högre polistäthet utan sämre kvalitet

Pressmeddelande: "Inga behov av genvägar – polistätheten är rekordhög"