mattias andersson regionpolischef 250px

Fler åtal och domar med ny metodik

Fler åtal och domar med ny metodik

Drygt 70 procent av de grova våldsbrotten som haft mest påverkan på region Stockholm det senaste året har antingen redan lett till åtal eller förväntas leda till åtal. Brotten det handlar är bland annat mord, mordförsök, sprängningar, förberedelse till sprängningar, grova vapenbrott, mordbränder samt narkotikabrott. Tidigare uppklarningsnivå låg på 15 procent.

Det handlar om ärenden som ingår i en tydlig kontext och kan kopplas till en särskild konflikt som det senaste året inneburit en våg av grova våldsbrott. Detta redovisas på polisen.se.

- Tidigare var det under 15 procent. Vi har hittat en metodik som är bättre, säger Mattias Andersson regionpolischef i Stockholm i dagens stora intervju i DN/ av reporter Adam Svensson.

Det ligger hårt arbete bakom siffrorna och det har varit en stor ansträngning som krävt mycket av alla polisanställda, både i och utanför region Stockholm"

Mattias Andersson regionpolischef Stockholm

För att kunna angripa det döda våldet har det varit en förutsättning att utreda dessa ärendena klustervis. De aktuella ärendena är endast en del av den totala ärendemängden, men de har en extremt stor påverkan på regionen.

– Tack vare offensivt arbete, kraftfulla förstahandsåtgärder, fördjupat utredningsarbete och ett nära samarbete med övriga polisregioner har vi ett stort antal ärenden som har eller ska gå till åtal. I flera fall har fällande domar redan meddelats. Det ligger hårt arbete bakom siffrorna och det har varit en stor ansträngning som krävt mycket av alla polisanställda, både i och utanför region Stockholm, säger Mattias Andersson, regionpolischef i Stockholm på polisen.se.

Men det handlar inte bara om fler åtal...
Det hårda arbetet har också lett till, några exempel:
- rekordmånga häktade i regionen (466 personer)
- färre skjutningar den senaste tiden
- stora mängder beslag av vapen och sprängmedel 
- flera grova våldsbrott har kunnat förhindrats innan de har kunnat genomföras (både mord och sprängningar)
flera beväpnade barn/ungdomar som avvikit från SIS-/HVB-hem har gripits (bara den senaste månaden cirka 25 st ungdomar)
.
- tredubbling av antalen avhoppare de senaste tre åren, och trenden är, även nationellt, att allt fler vill lämna den kriminella banan.

Fler i samhället involveras i polisens arbete
Med fokus problembilden gällande de allt yngre gärningspersonerna och brottsoffren har på Polisen i region Stockholm intensifierat samverkan med andra aktörer i samhället, bland annat Socialtjänsten  för att samverka bättre kring unga som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Tillsammans med SIS och SKR finns nu en snabbare larmkedja när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar.