gunnar strömmer justitieminister 7 mars 2024

Fler åtgärder mot gängvåldet

Fler åtgärder mot gängvåldet

Efter flera sprängningar på kort tid på olika platser i landet presenterade idag justitieminister Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bodin, ministern för civilt försvar, regeringens förslag om åtgärder - "som ska slå hårt mot gängens våld". Det handlade ex om åtgärder för att strypa tillgången på sprängmedel, att se över offentliggörandet av innehållet i FU ... till ökade möjligheter för hyresvärdars att säga upp  "gängkriminella" hyresgäster som utsätts för hämndåtgärder.

Nya verktyg och nya arbetssätt har redan inneburit stor framgång för polisens möjlighet att upptäcka och förhindra allvarlig brottslighet.

Något som Stockholms polischef Mattias Andersson redovisade i början av 2024 - dvs att uppklarningen av grova brott har ökat från 15 procent till drygt 70 procent.

Gunnar Strömmer lyfte också - vid sidan om den nya nationella strategin för att bekämpa grova brott -  regeringens syn på fortsatta behov av åtgärder t ex risker/effekter av att innehållet i polisens förundersökning blir offentligt, tillgången till explosiva varor (import, stölder, inhemsk tillverkning), nya regler för hyresvärdar att säga upp hyresavtal för den som begått brott kopplat till gängkriminalitet och utsatts för hämndaktioner...

Han sa också att regeringen fortsatt arbetar för att ge polis/åklagare än fler tvångs- och preventiva medel/verktyg för att motverka den grova brottsligheten.

Justitieministern konstaterade bl a 
- att de kriminella nätverken har ett stort våldskapital som man inte tvekar att använda

- att 14 000 personer i Sverige är aktivt nätverks-kriminella

- att 48 000 personer i Sverige är indirekt nätverks-kriminella (möjliggörare)

Pressmeddelande: Pressträff om åtgärder mot sprängningarna Presentationsbilder från pressträff med Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bohlin den 7 mars 2024.pdf