stämma 2024 en röst fler vill påverka genom facket

Fler poliser vill påverka fackligt

Fler poliser vill påverka - fackligt

Polisförbundet, Försvarsförbundet och Tull/Kust har alla ökat sina medlemsantal. Det visar en undersökning som Arbetsvärlden gjort. Samtidigt ser Polisförbundet i region Stockholm ett ökat intresse av att vara med och driva både i fackliga frågor som i arbetsmiljöfrågor - genom det ökade antalet anmälda till vårens introduktionsutbildningar för förtroendevalda.

Länk till artikeln av Sandra Lund

Arbetsvärldens granskning visar TCO-förbundens medlemsutveckling (procentuellt) mellan 2022-2023. Unionen och Vision, är alltjämt de största TCO-förbundet, fortsätter att öka.

...fler ser värdet av att vara med i ett förbund.

Säger Therese Svanström, TCO:s ordförande, till Arbetsvärlden

Också Polisförbundet ökar (+3,9 procent), liksom Försvarsförbundet (+7,9 procent) liksom Tull/Kust (+3,4 procent). Se tabell nedan.

Fler vill vara med och påverka genom facket
Polisförbundet i polisregion Stockholm noterar ett väsentligt ökat intresse för utbildning dvs verktyg, för att kunna påverka polisers villkor och arbetsmiljö som fackligt förtroendevald. Det gäller såväl polisfackliga frågor (villkor arbetstid, lön...) liksom arbetsmiljöfrågor. I många frågor är dessa verksamhetsfrågor "sammanflätade".

Trenden märktes redan i december 2023. Detta genom ett att allt fler sökte till regionens introduktionskurser. En liknande trend ses också gällande Polisförbundets olika grund- och fortsättningsutbildningar.

Bild
medlem tco pf 2023

 

Blåljuskommentar: Under senare år har flera - med rätta - gjort gällande att "Facken är under attack".  Det gäller inte bara i Sverige utan i hela Europa och handlar om en helt ny samhällssyn.
VI, Polisförbundet i region Stockholm, VET att olika påverkan gjorts för att minimera våra fackligas insyn och betydelse i olika sammanhang - inte minst på den nivå som är "närmast medborgaren" - dvs på våra lokalpolisområden. Detta trots att vår, regionens, polisledning skickat ett "tydliga budskap", den så kallade "bör-skrivningen" gällande MBL §19. Som myndighetens HR-chef sa... "Bättre att vi talar med varandra ... än att vi hamnar i en förhandling..."  (fritt översatt). Dessa samtal bör självklart främst ske på den nivå dessa frågor är aktuella - mellan de som kan och är i verksamheten. Blåljus välkomnar alla som vill påverka både sina villkor som arbetsmiljö. Tillsamman kan vi #förändra och #påverka!