christofer zachrisson collage 2024

Fo Nord: Det snackas om...

Fo Nord: Det snackas om...

Polisområde Nord var ett av de områden som först personifierade "våldsvågen" i Stockholm. Som gav en bild - både internt som externt - av den grova och organiserade kriminaliteten (skjutningar, sprängningar...). Sedan dess har trycket inte lättat. Istället har ärendena skjutits allt längre ut i polisområdet. Och detta är något som märks av bland medarbetarna - för de har inte blivit av med några arbetsuppgifter. Förbundsområde Nords styrelse lyfter här vad "det snackas om" just nu.

Christofer Zachrison är idag "vikarierande" ordförande i förbundsområdesstyrelsen i Stockholm Nord, Polisförbundet (ordinarie ordförande är Johanna Spjut). I kontakten med medarbetarna i polisområden lyfter styrelsen dessa aktuella frågor:

 1. Arbetstidsförläggningen vid BF/IGV (ingripandeverksamheten)
  Det ska ensas i arbetstidsförläggningsdirektiven över hela polisområdet (schema enligt fast lista, periodplanering, VP...). Det råder många olika åsikter om detta. 
  - Vi ställer oss frågande till varför man måste ha ett ensat direktiv i hela polisområdet över huvud taget, eftersom vi har olika verksamhetsbehov och olika problembilder inom polisområdet.
 2. Arbetsbelastningen på utredningsenheterna (UL =utredning och lagföring)
  Det finns ingen tid för återhämtning mellan alla ärendena - det gäller allt från handläggare hela vägen till gruppchefer. Varje sekund finns det prioriterade ärenden att arbeta med.
  Arbetsmiljön för medarbetarna på UL är inte hållbar och belastningen på BF/IGV har normaliserats.
  - Det vi får höra från verksamheten är att det fortfarande är ett väldigt högt tryck och man "tycker att det är lugnt" när man känner att man har tid för lunchavbrott och toalettbesök.
 3. Organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet (OSA)
  Kritiska åsikter har lyfts kring arbetsgivarens nya digitala OSA-mall som är arbetsgivarens arbetsmiljöverktyg. I den nya digitala mallen (infört 2024) finns inga fritextfält, bara möjligheten att "kryssa" i en frågan. Intresset bland medarbetare att fylla i OSA-redovisningen är lågt. Risken är att arbetsgivaren med detta inte får en korrekt lägesbild av arbetsmiljön på olika arbetsplatser.