årsmöte fo syd 2024 a

Fo Syds årsmöte 2024

Fo Syds årsmöte 2024 

Den 15 februari genomförde polisfacket i Stockholm SYD sitt årsmöte. Mötet leddes av den rutinerade fd ordföranden i förbundsregionen Lars Devinger.

Vid valen omvaldes Ingela Johansson som ordförande i ytterligare två år. Två nya ledamöter valdes in av årsmötet. Jon Metz, LOPO Haninge samt Björn Johan Johansson, Botkyrka, vilket innebär att styrelsen utökar med två ledamöter.

Styrelsen i Stockholm SYD ser nu ut enligt följande:
Ingela Johansson, Ordförande
Ulf Ask, Vice Ordförande
Robert Brindeby HSO
Thomas Mattisson Vice HSO
Paul Beijnes
Mikael Lörke
Lisa Gammelin
Jon Metz
Björn Johan Johansson