pensionspyramid

Förbättringar i PA 16 Avd II från 2024

Förbättringar i PA 16 Avd II från 2024

Din tjänstepension är en viktig del av din pension och från och per den 1 januari 2024  har tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16, förbättrats. Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, det vill säga de som omfattas av Avdelning II i pensionsavtalet (födda 1987 eller tidigare).

Alla som betalar in skatt tjänar in till sin allmänna pension (se Pensionsmyndigheten), men tjänstepensionen kommer via arbetsgivaren, och är en stor del av din framtida pension. 

Läs mer på TCOs hemsida/pension