femöresbron norrköping press

Första beslutet om säkerhetszon

Historiskt: Sveriges första beslut om säkerhetszon

Norrköping blev historiskt genom att införa landets första säkerhetszon - i området Hageby - med start idag. Detta efter en lång tids utmaning genom närvaron av kriminella nätverk - och inte minst helgens skjutning - där två män avled. Idag häktades en misstänkt.

Vi välkomnar att polisen använder alla verktyg som finns att tillgå för att vända utvecklingen i Norrköping.

Våra verksamheter gör nu de anpassningar som krävs så att kommunal service lämnas opåverkad. Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett initiativ från polisens håll för att öka tryggheten, och tryggheten för Norrköpings invånare är av högsta prioritet. Vi måste tillsammans arbeta för att vända den negativa spiral vi upplevt den senaste tiden i Norrköping med flertalet våldsbrott där personer, även i unga åldrar avlidit, säger Anna Selander, kommundirektör.

Det område som berörs av beslutet  är Hageby, inklusive Mirum galleria. Länk https://norrkoping.se/nyheter/2024/2024-06-04-sakerhetszon-infors-for-okad-trygghet-i-hageby

Den misstänkte, häktade mannen, ska nu genomgå en psykiatrisk undersökning.