jo justitieombudsman riksdag

JO: Inte okej lpo-chefen

JO: Inte okej lpo-chefen

En anställd vid Polismyndigheten kallades till ett så kallat "medvetandegörande" samtal. Under samtalet uttryckte sig lokalpolisområdeschefen på olika sätt negativt om att den anställde hade skrivit i Polistidningen. Nu riktar JO kritik till berörd chef.

JO skriver Beslut 2024-02-22:
Enligt Polismyndigheten är syftet med ett sådant samtal att ta reda på orsakerna till misskötsamhet och tydliggöra vilka krav som ställs på ett framtida agerande från medarbetarens sida. En av punkterna som togs upp vid samtalet var en debattartikel i Polistidningen som den anställde hade skrivit.

Med utgångspunkt i Polismyndighetens beskrivning av ett medvetandegörande samtal får enligt JO det som tas upp vid ett sådant samtal typiskt sett ses som en tillrättavisning. Utrymmet att i samtalet ta upp frågor med anledning av att en anställd använt sin yttrandefrihet är ytterst begränsat.

Vid mötet uttryckte sig lokalpolisområdeschefen på olika sätt negativt om att den anställde hade skrivit artikeln.

Enligt JO gick dessa uttalanden längre än vad som är tillåtet och får ses som en överträdelse av repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lokalpolisområdeschefen kritiseras för detta.

Blåljuskommentar: Kan de krafter som skapar "tystnadskultur" exemplifieras mer påtaligt än genom detta exempel? Vi vill - och behöver - att utvecklingsarbetet ska drivas "underifrån", "längst ut i linjen"...dvs av medarbetare. Att sätta "munkavle" och kanske till och med faktiskt hindra fortsatt karriär är på så många sätt fel... Sådan här exempel riskerar istället  att skapa "rädda" medarbetare och "ja"-sägare... Nä, håller med det Stefan Hector sa då han tillträdde som biträdande rikspolischef:
"
Jag vill medverka till en modig och framåtlutad polisverksamhet". Länk https://blaljus.nu/nyhetsartikel/2023/hector-vill-skapa-ordning-och-effektivitet