dator utredning polisen.se

Jobba vidare efter pensionen

Tips: Jobba vidare som timanställd efter pensionen

Blåljus reagerade på ett debattinlägg i Polistidningen där en blivande polis-pensionär tillfrågades om han ville jobba kvar som timanställd. Han skriver bl a "Ett papper kom före ett annat..." vilket innebar att han, med 45 års anställning, ånyo behövde genomgå säkerhetsprövning. Blåljus har sökt svar om vad som gäller (obs - inte i det enskilda ärendet).

Blåljus kontaktade både HR-stöd och Säkerhetsavdelningens kansli för att få veta mer om vad som gäller för de som planerar att gå pensionering och fått okej att jobba vidare som timanställd.
Med förhoppning att kunna ge konstruktiva tips till våra medlemmar OCH - inte minst - för ... 

  • att BEHÅLLA polisiär erfarenhet och kompetens i verksamheten
  • att MINSKA antalet (onödiga) säkerhetsprövningar vid säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningens kansli svarade (supersnabbt! Tack!):

  1. När en medarbetare slutar inom myndigheten ska, enligt lag, personens säkerhetsprövning avslutas.
  2. Om en före detta medarbetare efter en tid som pensionär vill bli anställd på nytt (t.ex. som timanställd) måste enligt lag en ny säkerhetsprövning göras.
    MEN...
  3. Om man i samband med att man ska gå i pension vet om att man kommer att fortsätta som timanställd kan man be sin chef meddela Säkerhetsavdelningen detta (innan personen går i pension) "Så kan vi låta personen i fråga ligga kvar i registerkontroll".

Blåljus-kommentar:
Belyser frågan för att den förhoppningsvis kan gagna såväl berörda pensionärer/timanställda SOM VERKSAMHETENS behov av att behålla polisiär kompetens.
Konstaterar att enskilda själva bör agera aktivt i denna fråga, och gärna så tidigt som möjligt - för det är inte säkert att "din chef" har koll på allt som gäller. Och är det så knasigt som debattören skriver "att ett papper hamnade för ett annat..." och därför ledde till ett ärende hos säkerhetsavdelningen - så måste också den processen ses över. Möjligen kan HR-stöd - eller annan HR-funktion - bringa mer klarhet i frågan. När de svarar. Vi kommer i alla fall att lyfta frågan om "byråkrati" som sätter käppar i hjulet - (dock aldrig på bekostnad av säkerheten).

Länk till Polistidningens debatt-artikel