Kamraterna 2024

Kamraterna har hållit råd

Kamraterna har hållit råd

Kamraterna hade den 23-24 maj ett Förbundsområdesråd som inleddes med två stycken mycket uppskattade föreläsningar/utbildningar, dels av Robert Brindeby och dels av Fredrik Westin.

Efter denna dag så fortsatte sedan rådet under rådsordförande Kent Tillberg likaledes uppskattade ledning på fartyget Birka Gotland.

Text/bild: Mats Johansson, vice ordförande