Kamraterna årsmöte 2024

Kamraternas årsmöte 2024

Kamraternas årsmöte 2024

Förbundsområde Kamraterna höll årsmöte den 15 februari. Mötet leddes av Björn Svensson, tidigare ordförande för Kamraterna (nu pensionerad). Mats, Joakim och Björn fick fortsatt förtroende som ledamöter och samtidigt förstärktes styrelsen av Mats Baakki (som adjungerad). Styrelsen uppmärksammade också Kent Tillberg insatser...

Omval av Mats, Joakim och Björn
Årsmötet gav, i enlighet med valberedningens förslag, fortsatt förtroende för Mats Johansson, Joakim Lundgren och Björn Wiberg som ledamöter i FO Kamraternas styrelse (mandattid två år).

Avtackning
Mats Baakki (Länskrim), Carola Lindgren (Forensiska) och Malin Edkvist (Rytteriet) avtackades för sin tid som ordförande i respektive Lofo.

Kent Tillberg uppmärksammades av Kamraternas styrelse för sina insatser för Polisförbundet.

Kamraternas Styrelse 2024

Bild
Kamraternas styrelse

:
* Daniel Funseth, ordförande

Mats Johansson, vice ordförande
Camilla Österlund, ledamot
Ola Lekebjer, huvudskyddsombud regionala utredningsenheten och samordnande huvudskyddsombud
Robert Sollare, ledamot
Björn Wiberg, huvudskyddsombud underrättelseenheten och gränspolisen

Joachim Lundgren, huvudskyddsombud operativa enheten
Adjungerade: Edit Pucek Zaremba och Mats Baakki