kommendering 6 juni

Kompetens-glapp - kan bli kostsamt

Kompetens-glapp - kan bli kostsamt för Polisen

Årets Eurovision-final i Malmö var en av polisens största insatser i Sverige någonsin. Dock långtifrån den dyraste. Detta tack vare god planering - av främst personaluttag OCH TILLGÅNGEN TILL "tillräckligt kompetent polispersonal som kan ingripa vid folkmassor". Ett fakta som kommenderingschef Per Engström vidrörde i sin intervjun med SR.

Totalt deltog 1 500 poliser i Malmö varav hälften var inlånade från andra polisregioner (och ett 50-tal danska och norska poliser).

Blåljus hoppas att Per använder sin analys för att lyfta och betona vikten av kontinuerligt underhåll av kompetens - både för verksamhetsuppdragets bästa och arbetsmiljön. För bland poliser i Stockholm - och på nu många håll i andra håll i landet - finns stora utbildningsbehov.
Utbildning måste ges en högre "prioritering"!

Hör inslaget på sr.se: