pf logo main 2024

Lediga tjänster på Polisförbundet

Lediga tjänster på Polisförbundet

Polisförbundet söker just nu två jurister och en enhetschef. Intresserad? Skicka in en ansökan senast den 31 maj. Alla tre tjänsterna avser tillsvidareanställning som inleds med provanställning, 6 mån, med arbetsplats i Solna.

 1. Förbundsjurist med inriktning arbetsrätt
  Rollen innefattar hantering av arbetsrättsliga ärenden, tvisteförhandlingar på lokal och central nivå samt processer i Arbetsdomstolen. Du kommer också arbeta med frågor kopplade till polismyndigheternas personalansvarsnämnder, uppsägningar och skiljande från anställning, men även inom andra juridiska områden. En viktig del av rollen är att samverka med skyddsombud och fackligt förtroendevalda runt om i landet, men också med arbetsgivarföreträdare inom polismyndigheterna samt andra myndigheter så som Arbetsgivarverket. Med mera.
  Läs mer om tjänsten - länk
 2. Förbundsjurist med inriktning försäkringsrätt
  Rollen innefattar bl a hantering av arbetsskador, rehabilitering, arbetsanpassning samt de ekonomiska konsekvenser som kan bli följden av att drabbas av skada eller sjukdom. En viktig del av rollen är att samverka med med skyddsombud och fackligt förtroendevalda runt om i landet, men också med arbetsgivarföreträdare inom polismyndigheterna samt andra myndigheter så som Försäkringskassan. Rollen innebär även att agera ombud i rättstvister, domstolsförhandlingar och andra rättsliga processer. Som förbundsjurist arbetar du också med att bereda underlag samt vara rådgivande i olika sammanhang, exempelvis till förbundsstyrelsen och i våra nätverk. Med mera.
  Läs mer om tjänsten - länk
 3. Chef till enheten profession och påverkan
  Uppdraget: du är ansvarig för förbundets proaktiva påverkansarbete mot arbetsgivare och politiska beslutsfattare. Du ansvarar också för policyutveckling, yrkesfrågor samt våra internationella samarbeten. I uppdraget ingår ett operativt ansvar samt att utveckla strategier för att stärka Polisförbundets inflytande i syfte att nå effekt för våra medlemmar och förtroendevalda. Med mera.
  Läs mer om tjänsten - länk