kåpan

Möjligt att lägga till återbetalningsskydd

Möjligt att lägga till återbetalningsskydd

Fram till den 30 juni har du som så önskar möjlighet att lägga till återbetalningsskydd på din flexpension, Kåpan Flex. Efter den sista juni 2024 kan du, enligt nuvarande regler, bara lägga till detta återbetalningsskydd om du gifter dig, blir sambo eller får barn.

Kåpan Flex är en del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som alla statligt anställda har och innebär att din arbetsgivare varje månad betalar in till Kåpan Flex. 

Avsättningen till flexpensionen är baserat på födelseår och innehåller två olika nivåer på avkastning.

Är du född

  1. 1966 och senare avsätts 1,5 procent av din lön till flexpensionen
  2. före 1966 avsätts 0,5 procent av din lön till flexpensionen

Läs mer om
- återbetalningsskydd på Kåpan Tjänstepension.
-  det nya pensionavtalet PA16
Bild: Kåpan Flex hemsida

Blåljuskommentar: Den lägre avsättningen till flexpensionen för de som är födda 1965 och tidigare beror på att denna grupp fortfarande har möjlighet att ansöka om delpension. Delpension kommer därefter helt att försvinna. Blåljus har vid flera tillfällen lyft fram svårigheterna för Stockholms polisanställda att få sin ansökan om delpension beviljad - ofta anges regionens "polisbrist" i avslaget. Hösten 2023: sökte 49 polisanställda i region Stockholm - 3 ansökningar beviljades. Våren 2024: sökte 43 polisanställda i region Stockholm - 6 ansökningar beviljades. Det hade varit klädsamt om det funnits en valmöjlighet för individen i detta lotteri dvs 1) ha kvar möjligheten att söka delpension (och 0,5 procent avsatt till flexpensionen) 2) välja bort möjligheten till delpension och istället få 1,5 procent av lönen avsatt till flexpensions-kontot.