När vill DU gå i pension?

När vill DU gå i pension?

Försäkringsbolaget Folksam har frågat 1593 svenskar mellan 18-67 år om när de vill gå i pension. Svaret är att allt fler vill gå tidigare än vid 65 år, men kommer de verkligen ha råd att göra det?

I en ny riksrepresentativ Sifo-undersökning* som Kantar genomfört på uppdrag av Folksam uppger drygt 4 av 10 (44 procent) att de hoppas kunna gå i pension före de fyller 65 år. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året, då var svaret på samma fråga 40 procent. Samtidigt uppger knappt hälften av svenskarna (48 procent) att de tror att de måste arbeta tills minst 68 år för att få en trygg pension, vilket är en ökning från 42 procent jämfört med förra året.

Så, fler vill gå i tidigare pension, men färre tror att de har råd med det...

– De flesta inser att det är bra för pensionen att jobba längre upp i åldrarna, men alla kan inte, eller får inte, jobba tills de är över 67 år gamla. Ett eget pensionssparande är ett sätt att öka den ekonomiska tryggheten på ålderns höst, men den allmänna pensionen behöver också förändras och arbetsmarknaden behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompentens och erfarenhet som finns hos äldre, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Ytterligare resultat från undersökningen:
– Var fjärde svarande (25 procent) uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 22 procent.
– 45 procent av de tillfrågade männen tror att de måste arbeta tills de är minst 68 år för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 40 procent.
– Över hälften (51 procent) av de tillfrågade kvinnorna uppger att de tror att de måste jobba tills de är minst 68 år gamla för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 45 procent.

– Att så pass många uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension är oroväckande. Förutsättningarna för att kunna arbeta längre ser väldigt olika ut för olika personer och idag är det tyvärr inte möjligt för många att jobba längre, säger Katrin Röcklinger.

Tre åtgärder som enligt Folksam troligtvis ökar viljan att arbeta längre och minskar oron för sin kommande pension:
1. En reformering av det allmänna pensionssystemet som inkluderar en höjning av pensionsrätten, införande av en pensionsgas samt en modernisering av garantipensionen, vilket skulle höja den allmänna pensionen till 60 procent av tidigare inkomst och skapa en ökad ekonomisk grundtrygghet.

2. Ett skattegynnat privat pensionsförsäkringssparande som ger bra möjligheter att spara ikapp ifall man riskerar att få en låg pension.­­­

3.  En arbetsmarknad där arbetsmiljön och lång yrkes- och arbetserfarenhet tas om hand och prioriteras. Åtgärder som möjliggör för fler att jobba längre är ett ansvar som vilar på arbetsmarknadens parter men även våra politiker.

Dessa åtgärder är goda idéer, som dock inte är verklighet idag.

Blåljus konstaterar, att många börjar fundera på pensionen när den närmar sig. När det gäller poliser har vi i botten, förutom den allmänna pensionen, ett tjänstepensionsavtal som är gemensamt för det statliga området. Den tjänstepensionen brukar av pensionsexperter anses vara tillräckligt bra för de flesta, som arbetar länge i samma yrke. Men inte nog med det. Ovanpå den statliga tjänstepensionen (PA16 avd I eller II) får polisanställda ytterligare en avsättning på 4,6%, Kåpan Extra, vilket kan ge utrymme för en aningen tidigare pensionering för den som vill det. Eller en högre levnadsstandard som pensionär!

Kom ihåg, att varje ytterligare arbetat år, i stället för pensionering kan ge ca 2000:-/månad i livslång högre pension. Mer att läsa finns i artikel på Polisförbundet, med länkar där ännu mer information finns!