katarina johansson welin riksåklagare

Nye riksåklagarens (3) uppdrag

Nye riksåklagarens (3) uppdrag

Regeringen utsåg i dag Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. "...rätt person att leda Åklagarmyndigheten i en utmanande tid med omfattande kriminalitet", skriver regeringen i ett pressmeddelande där också nye riksåklagarens uppdrag beskrivs.

Källa: Regeringens Pressmeddelande 29 feb

Läs också DJ:s mer personliga intervju med nye riksåklagaren om att Regeringen nu har utsett en ”riktig” åklagare till ny riksåklagare.

– Jag är mycket glad och stolt över att regeringen utsett mig till ny riksåklagare och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Åklagarmyndigheten och vårt arbete med att bekämpa brottsligheten.

Regeringens tre uppdrag
Med utnämningen till riksåklagare följer tre uppdrag från regeringen

  1. att fler brott ska utredas och lagföras 
  2. att myndigheten ska bli mer proaktiv i brottsbekämpningen och
  3. att stärka säkerheten för medarbetarna och verksamheten

- Det här rimmar väl med de uppdrag som den nya rikspolischefen fick i höstas och vi kommer tillsammans med polisen och andra myndigheter att arbeta vidare med både metodutveckling och att använda de nya verktyg som vi fått och kommer att få, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin.