Olika syn på NFO:ns effekter

Olika syn på effekterna av NFO Stockholm

Poliser från hela landet har under flera år rest för att under dagar/veckor stötta polisregion Stockholm. Detta med anledning av den våldspiral av grova brott som regionen har att hantera. Kommenderingen går under namnet, NFO, nationell förstärkningsorganisation. Samtidigt ökar det totala antalet poliser i regionen marginellt.

Polisförbundets ordförande anser att NFO:n påverkar polisens brottsförebyggande arbete i hemmaregionen.

- Exempelvis områdespoliser som ska verka i lokalorten, skapa relationer i närorten… det är ett arbete som får stå tillbaka, säger Katharina von Sydow till SR.

Anders Börjesson, kommenderingschef i region Väst, tycker snarare att förstärkningen till Stockholm är en fördel för hans och andra polisregioner.

”Om vi hjälper våra kollegor i Stockholm att få ordning på sin eskalerande våldsspiral, då hjälper vi oss själva också”, säger han till SR.

Blåljus: Trots att Stockholm tillförs en allt större del av det totala antalet tillgängliga polisaspiranter är den totala tillväxten i Stockholm marginell. 
Per mars 2024 har polisregion Stockholm +139 fler poliser jämfört med 2015 - och då ingår 179 polisaspiranter i statistiken. Därmed ligger region Stockholm sist i polistillväxt-ligan jämfört med andra polisregioner. Högsta ökningen noteras i Väst (+815) och Syd (+804). Stockholm leder dock överlägset "ligan" när det gäller rekrytering av civil kompetens +1654 - vilket är dubbelt så många som "ligans" tvåa.
Källa: Polismyndighetens personalstatistik per 2 april 2024.

 

Foto: Polisen