polis bostad hyra stockholms handelskammare

Polisbristen i Stockholm: ”Kräver särskilda åtgärder”

Polisbristen i Stockholm: ”Kräver särskilda åtgärder”

- Polisregion Stockholm är i en ohållbar situation avseende den låga polistillväxten och med tanke på den operativa belastningen. Det säger Fredrik Näslund, strategisk tillväxtsamordnare vid polisregion Stockholm.

- Utöver bostadsmarknaden och konkurrensen på arbetsmarknaden i Stockholm, krävs enligt min uppfattning, att lönerna för Stockholmspolisen ses över, säger han.

Bild
Fredrik Näslund 2024

- Trots att Stockholmspolisen kan erbjuda en stor variation av uppdrag och arbetsuppgifter samt möjlighet att under perioder arbeta på Noa och Säpo som har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholm har vi inte lyckats attrahera och behålla poliser i tillräcklig utsträckning. I både interna och externa översyner konstateras att det krävs särskilda åtgärder för ökad polistillväxt i polisregion Stockholm. 

- Jag upplever att övriga polisregioner och avdelningar inom Polismyndigheten är överens om att kompetensförsörjning med fokus på polistillväxt i Stockholm är en av de viktigaste strategiska frågorna för polisen.

- I viss mån ser vi redan nu positiva resultat men som vid all strategisk verksamhet dröjer de önskvärda effekterna en tid. Men de kommer! 

Fredrik Näslund

Flera insatser har gjorts

  1. För att attrahera fler att både vilja bli polis i Stockholm och stanna kvar har regionpolischef Mattias Andersson beslutat om ett särskilt uppdrag under 2024 för att vidta åtgärder som vänder trenden. Och flera insatser gjorts som t ex bostadshjälp, samarbete med den privata säkerhetsbranschen, samt öka antalet antagna till polisutbildningen.
  2. Rikspolischefen gett den nationellt strategiska ledningsgruppen uppdrag att skapa bättre förutsättningar för svårrekryterade områden och orter i hela landet.
  3. Ett regionalt forum har bildat med lokala tillväxtsamordnare med fokus på bl a polistillväxt

Fredrik om "arbetet framöver"

  • En översyn av fördelningen av utbildningsplatserna på lärosätena är nödvändigt.
    Polisregion Stockholm tilldelas idag 1/3-del av utbildningsplatserna på polisutbildningarna, men med tanke på Stockholms låga tillväxttakten skulle en mer dynamisk fördelning av platserna vara relevant.
  • Under hösten ska underlag för åtgärder tas fram  

Under hösten 2024 ska Fredrik, tillsammans med regionpolischefen, bidra i den nationella strategiska ledningsgruppens arbete med svårrekryterade områden och orter (dvs nationellt).

- Men i nuläget fokuserar jag en hel del på lön, bostadshjälpen samt fördelning av utbildningsplatser på polisutbildningen och dess finansiering.

- Jag har dessutom etablerat ett samarbete med den privata säkerhetsbranschen för att gemensamt med dem växla upp kompetensförsörjningen inom både den offentliga och privata sektorn.

Var ska polisiär kompetens användas?
- Min uppfattning är att poliser i första hand ska arbeta i uppdrag som kräver polisiära befogenheter och i andra hand tillsammans med civila brottsbekämpare där den polisiära erfarenheten kompletterar andra erfarenheter, kompetenser och färdigheter.

30 år framåt i tiden - vilka arbetsuppgifter har en polis?

- Definitionen av polis kommer att vara annan om 30 år. Jag gissar att vi inte delar upp polisanställda i poliser och civila. Istället kommer det finnas polisanställda med olika befogenheter och beslutsdelegation. Idag känns det rörigt och främmande men om 30 år kommer det vara självklart.

- Då liksom nu behöver vi rätt kompetens på rätt plats med individuella utvecklingsplaner som bidrar till en offensiv och framgångsrik verksamhet och som dessutom attraherar och behåller polisanställda.

Din syn på polisutbildningen?
- Vi har flera olika utbildningsformer dvs grundutbildningen, VPU och FPU samt DPU.
Jag är övertygad om att vi kan utveckla och förstärka de befintliga utbildningsspåren för en ökad bredd och mångfald.

- Betald utbildning och en modern urvalsprocess är naturligtvis välkomna åtgärder tillsammans med en mer utvecklad individuell utvecklingsplan direkt vid antagning till polisutbildningen. På sikt kommer polisutbildningen troligen vara mer individanpassad.

Att de attrahera-insatser som redan gjorts kommer göra skillnad är Fredrik övertygad om:

- I viss mån ser vi redan nu positiva resultat men som vid all strategisk verksamhet dröjer de önskvärda effekterna en tid. Men de kommer! 


Är du intresserad av polisyrket - eller känner någon som är lämplig - läs mer om utbildningen på polisens hemsida.