förtroende barometer 2024 polis emblem

Polisen toppar förtroendemätning

Polisen toppar förtroendemätning

Sedan 1997 gör Medieakademin en årlig förtroendebarometer, kompletterad med olika specialtema enskilda år. Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och medier.

Under rubriken "förtroende för samhällsinstitutioner"
1. Polisen (72) (en ökning från 67 enheter år 2023)
2. Universitet/högskolor
3. Sjukvården

Under rubriken "förtroende för myndigheter och organisationer" glädjs Blåljus över att denna lista toppas av
1. Säpo (67), vilket också är en ökning i jämförelse med fjolårets resultat.

Till Förtroendebarometern 2024

Blåljuskommentar: Det är glädjande att mätningen visar att förtroendet för polisen återigen stiger. För i vår bransch - och andra inom rättskedjan - är "förtroende allt".