polisbil stad miljö

Poliser utsätts för hot och våld på fritiden

Poliser utsätts för hot och våld på fritiden

Fler än en av tio poliser har blivit utsatta för hot och våld på sin fritid under det senaste året. Det visar en ny enkätundersökning som Novus genomfört på uppdrag av Polisförbundet som presenterades idag.

Pressmeddelande TT

– Det är alltid oacceptabelt att poliser utsätts för hot och våld, men när det sker utanför arbetstid, när polisen inte är i tjänst, då passerar man ytterligare en gräns, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

I Novus-undersökning, som gjorts bland drygt tusen poliser, svarar nästan fyra av tio (37 procent) att de har blivit utsatta för hot, våld och trakasserier kopplat till deras arbete som poliser det senast året. Hela 11 procent har blivit utsatta på sin fritid.

Fler poliser, stärkt lagstiftning och skyddad identitet är åtgärder som efterfrågas, av de svarande i undersökningen. Men även bättre arbetsledning och färre tillfällen med ensamarbete är viktiga åtgärder som poliser efterfrågar för att öka skyddet.

– Det är alldeles för enkelt att kartlägga var poliser bor, vilken bil man kör och var anhöriga arbetar. Att försvåra den kartläggningen är något som vi har efterfrågat under lång tid och vi välkomnar därför de utredningsförslag som ligger på regeringens bord om stärkt skydd för offentliganställda, säger Katharina von Sydow.

Förslaget om att brottet hot mot tjänsteman blir bredare och träffar förtäckta hot i större utsträckning, liksom hot mot närstående, är också viktiga steg i rätt riktning, anser Katharina von Sydow.

Poliser efterfrågar också bättre arbetsledning och att det alltid ska vara minst två poliser vid potentiella risksituationer.

– Att bättre arbetsledning ligger högt på listan över efterfrågade åtgärder är en viktig signal till Polismyndigheten som den behöver ta på allvar. Vi vet att chefer i dag är överbelastade med administrativa arbetsuppgifter och att de därför inte finns tillgängliga för medarbetarna i tillräcklig hög utsträckning, säger Katharina von Sydow.

– För att förbättra arbetsmiljön för alla poliser måste chefers arbetssituation förbättras. Chefer måste få tid att vara tillgängliga och coachande för sina medarbetare. Tyvärr saknas den tiden i dag.

Poliser som svarat på undersökningen anser även att det är viktigt att de alltid är minst två poliser vid potentiella hotfulla situationer.

– Ensamarbete ska inte förekomma eftersom det krävs minst två poliser för att göra säkra och rättssäkra ingripanden. Trots det finns situationer där våra medlemmar är ensam polis på plats, säger Katharina von Sydow.