Påsk upplopp ekot sveriges radio sr

Polisförbundet överklagar tingsrättens beslut

Polisförbundet överklagar tingsrättens beslut

Tingsrätten i Örebro har beslutat att fem poliser som skadats under påskupploppen ska betala gärningsmannens rättegångskostnader. Polisförbundet överklagar beslutet och har beviljat rättshjälp till berörda medlemmar. 

Detta enligt Polisförbundets pressmeddelande

- Ett orimligt beslut av tingsrätten. Poliser som är satta att värna allmänhetens trygghet och säkerhet ska inte betala gärningsmannens rättegångskostnader, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow. 

Polisförbundet kommer att överklaga tingsrättens beslut och förbundet har även beviljat rättshjälp till de berörda medlemmarna. Det innebär att förbundet kommer att betala eventuella rättegångskostnader. 

Bakgrunden är att de berörda poliserna som utsatts för kränkning i form av till exempel stenkastning vid de så kallad påskupploppen 2022, krävde individuell kränkningsersättning. När Högsta domstolen förra året klargjorde rättsläget kring blåljussabotage så återkallade poliserna sin talan om skadestånd, vilket var helt korrekt hanterat. 

Rättsläget avseende skadestånd/kränkningsersättning vid blåljussabotage var oklart fram till dess att Högsta domstolen meddelade dom under 2023 (NJA 2023 s. 114). ”Vid brott som primärt riktar sig mot allmänna intressen utgår normalt inte någon kränkningsersättning. Även ett sådant brott kan emellertid i vissa fall framstå som på ett sådant sätt riktat mot en eller flera bestämda personer att det kan finnas anledning att göra undantag från denna huvudregel”. 

Förbundet menar att det finns utrymme att tillämpa den undantagsregeln i det här specifika fallet i och med att de ansökte om skadestånd/kränkningsersättning innan Högsta domstolen meddelande sin dom.