råd mars 2024

Rådande råd inför Stämman

Rådande råd inför Stockholms-stämman

Idag, 20 februari, höll Polisförbundet i region Stockholm "Råd" - en slags gemensam regional uppladdning inför den kommande stämman, liksom en möjlighet att dela och diskutera tips och erfarenheter i aktuella frågor ex RALS:en, arbetsmiljö, och vad som kan göras åt "visknings-leken" där ett "äpple" i ena änden blir till ett "päron" i den andra änden... I fokus var regionstyrelsens förslag 1-3. Mötet leddes av Paul Beijnes, fo Syd. 

Bild
råd mars 2024 kjell ahlin

Förbundsregionens ordförande Kjell Ahlin välkomnade alla mötesdeltagare och informerade bl a om att totalt 33 motioner kommer att hanteras vid den kommande region-Stämman om en månad.
Därefter tog Paul Beijnes över mötet.

Styrelsens förslag 1-3 presenterades och godkändes.

 1. Andreas Strand, vice ordförande, informerade och gav tips kopplade till RALS:en.
 2. Marie Fogman Göthberg, regionalt HSO (huvudskyddsombud), highlightade några av de mest aktuella arbetsmiljöfrågorna ex
  *inkörningsproblem med nya systemet "Stella" som ersätter "Lisa" - polisens system för anmälningar av tillbud/arbetsskador,
  *regionens höga arbetstryck - för både inre som yttre personal och
  *vikten av ett bra flöde inom det systematiska arbetsmiljöarbetet... 
  Förstärktes av HSO Roger Östergren som påtalade vikten av balans mellan "driv" och "beslut" för att förändra... Roger uppmanade att exempel på pågående organisationsförändringar skickas till honom... (kopplat till Progressus). 
 3. Stockholm högsta polisledning vill att MBL§19 genomförs också längst ut i linjen... (genom en "bör- skrivelse" som ska läsas som "ska-skrivelse").
  Kjell Ahlin efterfrågade en redovisning av hur MBL§19-information fungerar i regionen, dvs på FO- och LOFO-nivå... (PO/LPO). 
  Efter "laget runt" framkom såväl (väldigt) "goda" exempel men tyvärr också "mindre sådana".
  Möjligen är semantiken förvirrande ... (vad "saker kallas").
  Diskussion om hur "budskap" som passerar många filter - likt "visknings-leken" - kan komma ut som något helt annat i andra änden. Diskussion om vad som kan göras åt detta.

Förbundsregionrådet samlade drygt 35 förtroendevalda, varav 28 ombud från regionens förbundsområden: Birger Jarl, Syd, Kamraterna, Nord, Gotland och Chef. Dessutom närvarade flera ordföringar från våra lokalförbundsområden (motsvarande lokalpolisområden) ex Botkyrka, Nynäshamn, Haninge...

Blåljuskommentar: Tack och lov för tekniken (!) som gett oss möjlighet att mer flexibilitet mötas digitalt. MEN ett "varningens finger" för att digitala möten blir det "nya normala". För även om denna modernisering har den positiva fördelen att den ger oss en unik möjlighet att hålla kontakt med varandra trots fysiska avstånd, kan den ALDRIG ersätta värdet av faktiska fysiska mänskliga möten - något som (förhoppningsvis tillfälligt) har hamnat i bakgrunden. För tänk om alla möten genomförts via "OneNote"...