petra lundh rikspolischef stefan hector biträdande rpc veckoinfo 2024

Rpc-duons mål: ”En vässad UL-verksamhet”

Rpc-duons mål: ”En vässad UL-verksamhet”

Blåljus välkomnar beskedet från rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector om en satsning på "en vässad utredningsverksamhet" dvs en satsning på "mängdbrotten". Ett besked de gav i sitt senaste vecko-info. ”Vårt jobb är att röja undan en massa hinder och svårigheter på vägen”, sa Stefan Hector.

I filmen, tillgänglig för alla anställda via Polisens intranät, sammanfattar rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector sin vecka (v3) som bland annat innehöll samtal med Sveriges statsminister och justitieminister och hur de genom möten med medarbetare fördjupat sig i polisens utredningsverksamhet.

- Vi kommer verkligen att sätta ljuset på just utredningsverksamheten, sa rikspolischef Petra Lundh som också konstaterade att ”snabbare lagföring” idag fungerar väldigt bra liksom att mycket händer inom den riktigt grova brottsligheten

- Men sen har vi just det här mellanskiktet med vardagsbrottslighet, mängdbrottslighet och egentligen där det finns målsägande… , sa Petra Lundh. 

- Det är jätteviktigt, känner vi, att alla ni som jobbar i utredningsverksamheten känner att ni har allt vårt stöd och support.

Petra Lundh, rikspolischef

- Det är jätteviktigt - känner vi - att alla ni som jobbar i utredningsverksamheten känner att ni har allt vårt stöd och support.

Stefan Hector beskrev också hur samtalen i polisens nationella ledningsgrupp gällande regeringens uppdrag till Polisen, bland annat handlat om ”Fler poliser lokalt” och ”En vässad utredningsverksamhet”.

- Bra samtal som kommer att fortsätta och nå er allihopa så småningom, sa Stefan Hector.

- Men jag skulle också vilja säga att vi vill tillämpa uppdragstaktik dvs vi är väldigt tydliga med målen, men vi gör det möjligt för chefer och medarbetare att välja väg till målen och att vårt jobb också är att röja undan en massa hinder och svårigheter som finns på vägen.

Stefan Hector berömde även polisregion Syds föredömliga agerande i samband med då rådande trafikkaos (snökaos).

Blåljuskommentar: Gläds av rpc-duons (Lundh/Hector) tydliga besked om en kommande satsning på de många ”mellan-brotten” som - precis som de grövsta brotten - ofta är komplexa och kräver både utredningserfarenhet liksom tekniska resurser. "Förtroendet för polisen" är en nyckelfaktor för alla polisers möjlighet att utreda brott och "ställa saker till rätta", dvs få information från vittnen, från målsäganden som utsatts/anmält ett brott, få vittnen att ställa upp i domstolar...
Dessutom - inte minst viktigt - kan rikspolischefens besked också möjligen ge en extra "boost" för alla 
som utreder "mängdbrott" - dvs brott som hitintills inte lett till vare sig mediala rubriker eller interna satsningar... Ser med positiv nyfikenhet fram emot polisledningens framtida UL-besked/inriktning/insatser… Och möjligen en framtida analys/beslut om vad som behövs/krävs för att locka fler "stockholmare" till polisutbildningen...


För dig med tillgång till Polisens intranät som vill se filmen – sök på "Veckan som gått med Petra Lundh och Stefan Hector v 3"