riksåklagare Petra Lundh Foto Per Groth Pressbild

Rpc: "Poliser ska inte stå för kostnaderna själva"

Rpc: "Poliser ska inte stå för kostnaderna själva"

- Fullständigt självklart att poliserna inte ska stå för kostnaderna själva, säger rikspolischef Petra Lundh till DN idag med anledning av Örebro tingsrätts beslut om att fem poliser ska betala rättegångskostnaderna för den man som dömts för grovt blåljussabotage. Rikspolischefens beslut att myndigheten nu tar kostnaderna är ett viktigt steg i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs hela artikeln av Åsa Erlandsson i DN

Petra Lundh säger till DN bl a.
"- Som ansvarig för Polismyndigheten måste vi se till att de får ersättning för den fulla kostnaden, och de ska inte behöva använda Polisförbundet för det."

 

Bild
Katharing v Sydow
Katharina von Sydow, förbundsordförande Foto: Polisförbundet/Stefan Tell

I ett pressmeddelande i måndags kommenterade Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow beslutet av Örebro tingsrätt:
- Ett orimligt beslut av tingsrätten. Poliser som är satta att värna allmänhetens trygghet och säkerhet ska inte betala gärningsmannens rättegångskostnader. 
Polisförbundet meddelade också att man skulle stå för kostnaderna för berörda poliser.

Nu kommer det inte att behövas då Polismyndigheten går in och tar kostnaderna.

Om Polismyndigheten kommer att driva på för en *lagändring kommer att övervägas först efter hovrättens utslag (ärendet har överklagats).

 

* Lag om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål (1981)