RRV granskar PHS

Riksrevisionsverket granskar Polisutbildningarna...

Som bekant har det på senare tid förekommit en diskussion i media om poliser som inte alltid uppfyller kraven på integritet, lämplighet och omutbarhet. Självklart en extremt viktig diskussion, om än inte helt ny.

På grund av detta har RRV beslutat sig för att granska Polisutbildningarnas rekrytering (och förhoppningsvis) verksamhet, Så här skriver RRV i ett pressmeddelande:

"Riksrevisionen har inlett en granskning av antagningen till polisutbildningen.

Till följd av de senaste årens brottsutveckling har Polismyndigheten allt svårare att klara sitt uppdrag. Antalet poliser behöver bli fler, men tillväxtmålet om 10 000 fler polisanställda till utgången av 2024 kommer inte att nås vad gäller antalet poliser. En effektiv antagning till polisutbildningen är en förutsättning för att uppnå målet om fler poliser men också ett viktigt medel för att säkerställa att detta sker med bibehållen kvalitet. Polismyndigheten har under lång tid har haft svårt att fylla platserna på polisutbildningen. Kritik har också riktats mot för få och olämpliga personer antas till polisutbildningen. Riksrevisionen inleder därför en granskning av antagningen till polisutbildningen."

DN presenterar granskningen med hänvisning till sina avslöjanden, om att elever på Polishögskolor och poliser haft olämpliga förbindelser med medlemmar i kriminella nätverk, eller andra sådana kontakter vilket både inneburit risk för både verksamheten, uppgiftslämnare och polisanställda. Dessutom självklart varit förtroendeskadligt för alla andra polisanställda-

Blåljus noterar att problematiken inte är helt ny, och påpekar att Polistidningen berättade om Johan Siverlands erfarenheter som polislärare redan för ett par år sedan.

Frågor som förtjänar att belysas i granskningen, är bland annat polisyrkets attraktivitet, om det lönesätts rimligt givet förutsättningarna. Vilka inträdeskrav som är rimliga att ställa i förhållande till yrkets krav och hur säkerhetsprövningarna vägs mot behovet av många nya poliser snabbt.

Samt, som DN skriver:

"Andra problem som kan komma att undersökas är sänkta krav för att antas till Polisutbildningen, och att kvinnor och personer med utländsk bakgrund har svårare att klara antagningen."

RRVs granskning beräknas vara avklarad om ett år, och ska sedan rapporteras till Riksdagen.