petra lundh rikspolischef stefan hector biträdande rpc veckoinfo 2024

Så ska polisen klara sitt (nya) uppdrag

Så ska polisen klara sitt (nya) uppdrag

Vid sitt tillträde fick den nye rikspolischefen 3 uppdrag. Nu har Petra Lundh tillsammans med polisens utsedda nationella toppstrateger (NSLG) konkretiserat hur dessa tre uppdrag ska genomföras.

Källa: polisens interna hemsida (intrapolis)

– Det är verkligen glädjande att vi nu har tagit de första stegen för att möta regeringens önskemål om hur Polismyndighetens kärnverksamhet ska stärkas. Efter ett gemensamt arbete i NSLG har vi kommit överens om den fortsatta inriktningen och är helt eniga om vägen framåt. Nu ser jag fram emot att så småningom få ta del av resultaten, säger Petra Lundh på intrapolis.

– Vi chefer ska sätta mål och ramar för tydliga uppdrag och sedan undanröja hinder på vägen. Därefter väljer chefer och medarbetare hur man tar sig till de uppställda målen, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector.

De nya uppdragen:

 1. MÅL 1: ÖKAD LOKAL NÄRVARO
  a) Fler uniformerade poliser i yttre tjänst
  Målet för i år (2024) är att antalet poliser i yttre tjänst ska öka med minst ett antal som motsvarar 60 procent av nettoökningen av poliser, vilket innebär ca 600 poliser.
  b) God servicenivå och tillgänglighet (per telefon)
  Mål: 8 av 10 samtal till polisen (mellan kl 7-20) ska besvaras inom tio minuter.
  Målansvarig: Ulf Johansson, chef polisregion Mitt
 2. MÅL 2: BÄTTRE UTREDNINGSRESULTAT
  - Ledningen av utrednings­verksamheten ska utvecklas.
  - Rollen som förundersökningsledare ska utvecklas.
  - Utrednings­förmågan ska öka.
    dvs befintliga arbetsmetoder ska anpassas/förändras, it-stöd bör utvecklas för att underlätta arbetet.
  Målansvarig: Malena Grann, chef polisregion Öst
 3. MÅL 3: POLISENS EFFEKTIVITET SKA SES ÖVER
  - Styrningen, administrationen och byråkratin inom polisen ska minska.
  - Antalet styrdokument (idag 589 stycken) ska minska
  Målansvarig: Micael Säll Lindahl, chef polisregion Nord