polis bil 2024

Sparkas efter 19 år som polis

Sparkas efter 19 år som polis

Polisen sades upp hösten 2023 efter att tagits ur säkerhetsklass. Ett beslut som Polismyndigheten tagit på mycket oklara grunder, i alla fall enligt Polisförbundet, som nu lämnat in en stämningsansökan gällande ”ogiltig uppsägning”. Detta rapporterar Lag&Avtal om.

Av Polisförbundets stämningsansökan verkar orsaken till uppsägningen bero på familjens ekonomiska förhållanden, där maken efter en misslyckad fastighetsaffär genomgår en "skuldsanering”. Men enligt Polisförbundet har det inte förekommit hot eller utpressningsförsök på grund av detta.

I stämningsansökan skriver Polisförbundet: ”detta är ytterligare ett ärende där Polismyndigheten vägrar att uppge samtliga sakomständigheter i samband med överläggning och tvisteförhandling (det finns bara lösa antydningar). Detta är ytterst otillfredsställande utifrån ett rättsstatligt perspektiv. Demokratin får inte skyddas med odemokratiska metoder. Skyddet av grundlagen och rättsstaten är centralt."

Polisförbundet yrkar på att uppsägningen ogiltigförklaras samt att medlemmen får ett allmänt skadestånd på 250 000 kronor.

Läs hela artikeln på Lag&Avtal med bland annat hänvisning till tidigare AD-domar.

Blåljuskommentar: AD har i en dom från 2022 uttryck "att om en person sägs upp för att den inte längre uppfyller en säkerhetsklass så måste arbetsgivaren redogöra för skälen för en påstådd illojalitet." Att Polisförbundet kliver in för att försvara våra medlemmars rättigheter och för att säkerställa att arbetsgivaren agerar korrekt och transparent är en angelägen fråga. Det finns uppenbart en konflikt mellan Polisförbundet och Polismyndigheten när det gäller grunden till denna uppsägning. Nu återstår att se hur detta ärende utvecklas, vad som framkommer och hur Arbetsdomstolen bedömer situationen. Det är viktigt att rättssäkerhet och rättvisa upprätthålls i alla arbetsrelaterade frågor, även för poliser/polisanställda.