riksdagen

Stärkt skydd för vissa polisanställda

Stärkt skydd för de mest utsatta polisanställda

Regeringen föreslår ett stärkt skydd för polisanställda som arbetar mot den organiserade brottsligheten och särskilt de kriminella nätverken. Förslaget innehåller bland annat att polisanställda "... i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder..."

Lagförslaget tar sikte på att stärka skyddet för polisanställda som arbetar mot den organiserade brottsligheten och särskilt de kriminella nätverken. 

Remissen syftar till att stärka Polismyndighetens brottsförebyggande och brottsbekämpande förmåga.

Remissen i korthet

  • att anställda vid Polismyndigheten som arbetar mot den organiserade brottsligheten i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder.
  • att sekretess ska gälla för uppgifter som kan bidra till upplysning om identiteten på den anställde vid Polismyndigheten. Möjligheten att använda en annan uppgift än namn föreslås gälla under en tidsbegränsad period om fem år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 april 2024.

Förslaget innebär förändringar i såväl polislagen liksom offentlighets- och sekretesslagen.

Länk till lagrådsremissen