kjell ahlin stämma 2024

Stockholms polisfackliga har sagt sitt

Stämma 2024: Stockholms polisfackliga har sagt sitt!

Polisförbundet i region Stockholm har genomfört Stämman 2024 - av många mycket (!) uppskattad. I sann demokrati höjde många - både unga som äldre - sina röster i talarstolen... Och flera medgav att man ändrade sin åsikt "efter att ha lärt av andra..." och fått nya perspektiv. Daniel från Kamraterna valdes in som ny ledamot i regionstyrelsen. Varmt välkommen Daniel!

Sammanfattning av Stockholms-stämman 2024:

Kjell Ahlin, förbundsregionens ordförande, betonade i sitt öppningstal vikten av demokrati, dvs ytterst att "alla medborgare" nyttjar sin röst-rätt t ex i kommande EU-val, men främst vikten av att polisfackligt inflytande och dialog med arbetsgivaren finns på alla nivåer - också på lokalpolisområdena.

Stämmobeslut 
Motioner: Några exempel av motioner som stämman biföll:
Bifall av den första att-satsen i motionerna B1 och B2 gällande Höjt beredskapstillägg (av ombud sektionen människohandel / av  hundenheten),
Bifall av motion 
B5 Om skatteeffekt vid löneväxling (av FO Birger Jarl), Bifall av motion B6 Flextid (av FO Stockholm Nord).

Klicka här för att se stämmans alla beslut avseende inlämnade motioner. 

Regionstyrelsens ledamöter:
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman:
Omval av Roger Östergren, Marie Fogman Göthberg, Maria Jensen och Tina Gustafsson (alla 4 år).
Nyval av
Daniel Funseth som ledamot i regionstyrelsen,
Andreas Strand som 1:e vice ordförande och
Maria Jensen som 2:e vice ordförande.

Valberedning: Stämman utsåg en ny valberedning. Mattias Johansson (ordförande fo Gotland) utsågs som sammankallande.

Carina Bäck avtackades.

Bild
motionärer stämma 2024

 

Bild
stämma 2024 presidie annicka, therese janne
Stämman leddes effektiv och handfast av ordförande-duon Therese Skoglund Shekarabi och Janne Bengtsson - här flankerad av stämmosekreterare Annicka Lyckeborg. Janne, numera pensionär, tilldelades regionstyrelsens hedersstandar nr 5 för sina mångåriga fackliga insatser på lokal, regional liksom nationell nivå.
Bild
katharina von sydow stämma 2024


Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande (nationellt) betonade vikten av bra "intern" dialog och betonade Polisförbundets särställning att kunna påverka såväl i TCO, OFR, Europol…

Bild
mattias andersson kjell ahlin stämma 2024
Regionpolischef Mattias Andersson gästade stämman. Mattias beskrev regionens (nya) uppdrag. Han konstaterade att regionen idag saknar 1 250 poliser och beskrev regionens arbete för att andra ska förstå Stockholms utmaningar/polisbrist. Rikspolischef Petra Lundh har godkänt Mattias begäran om en regional verksamhetsanalys, som ska utgöra en viktig grund för kommande regionala förändringar. Analysen bör vara klar vid årsskiftet. Mattias betonade (liksom Kjell och Katharina) vikten av bra samarbete/dialog med facken och sin önskan att frågor löses "i" verksamheten. Mattias svarade på många frågor och tackade för såväl bra information och tips.

 

Bild
gunno gunnmo stämma 2024

Gunno Gunnmo, hedersgäst, fd länspolismästare i Stockholm, fd ordförande Polisförbundet i Stockholm med mera...framförde en hälsning från Claes Cassel som tyvärr inte hade möjlighet att delta på stämman.

Bild
FK försäkringskassan sjukförsäkring stämma 2024

Josefin Hagmyr och Camilla Stege från Försäkringskassan höll en uppskattad föreläsning om Sjukförsäkringen, rehabiliteringskedjan och betonade vikten av rehabiliteringsplan. Kjell Ahlin tipsade om Villkorsavtalet 6 kap, 2§ och 7 kap 6§. Josefin och Camilla betonade att frågor om sjukförsäkring är politisk och därför en fråga som "måste hållas koll på".


Bild
martin melin stämma 2024

Polisen Martin Melin numera rättspolitisk talesperson för (L) berättade om sitt och riksdagens arbete, sina drivkrafter… och tipsade om den kommande riksdagsdebatten om säkerhetszoner den 10 april (kan ses i efterhand på riksdagens webb-tv).


Bild
Patrik Thunholm tystnadskultur 2 stämma 2024

Polisen och forskaren Patrik Thunholm beskrev Tystnadskultur(er) baserat på sin egen magisteruppsats – länk – och vad som kan göras åt den.