facklig intro 19 april 2024 kjell ahlin

Stort intresse för fackliga frågor

Stort intresse för facklig intro

Polisförbundet i Stockholm höll under fredagen facklig intro med nya förtroendevalda. Deltagarna kom bl a från Globen, gränsen, jouren, City, Gotland... ja, ända från Lund. Flera har "dubbla roller" dvs facklig och skyddsombud.

Något av ett rekord gällande antalet deltagare på vår "fackliga intro" konstaterade både Robert Brindeby och Tina Gustafsson, kursledare. Glädjande att se engagemanget, för det här är ett uppdrag vi gör tillsammans! Där vi också stöttar varandra när vi ska stötta andra/våra medlemmar.

"Introt" är det första steget i den fackliga utbildningstrappan och syftar till att ge en bild av  förutsättningarna för facklig påverkan på arbetsplatsen, både begränsningar och möjligheter. Till exempel lagar, avtal, den fackliga rollen till det fackliga nätverket/organisationen. Även skillnaderna mellan den fackliga rollen och rollen som skyddsombud diskuterades.

Ordförande Kjell på besök
Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor till Kjell Ahlin, ordförande i förbundsregion Stockholm, som kom på besök. Frågorna till Kjell handlade mest om arbetstid t ex "tidsförskjutningar" men också frågan om "beredskap" och beredskapsersättning.

- Frågan om beredskap är på högkant, konstaterade Kjell.

Bild
facklig intro 19 april 2024 robert brindeby

Robert Brindeby, kursledare och sammankallande HSO i förbundsområde Syd, summerar och sammanfattar dagen.