polisen logo 2024 anpassad

Stort uppsving för Polisens anseende

Stort uppsving för Polisens anseende

Förra året minskade de flesta rättsvårdande myndigheter kraftigt i svenskars "anseendeindex", med undantag för Åklagarmyndigheten. Men i år hämtar Polismyndigheten, Säpo och Sveriges domstolar igen tappet - med råge - och uppvisar stora ökningar.

Årets Anseendeindex Myndigheter toppas - åter igen - av Kustbevakningen (70), vilket innebär en ny högsta notering för myndigheten. De rättsvårdande myndigheterna – Sveriges Domstolar, Ekobrottsmyndigheten, Säpo och Polismyndigheten – tar också stora kliv uppåt.
Läs mer om undersökningen

Bild
riksåklagare Petra Lundh Foto Per Groth Pressbild

– Det är glädjande att fler har en positiv syn på polisen. Anseende är tätt förknippat med förtroende och tillit, något som är helt grundläggande för oss. När medborgare litar på polisen känner de sig tryggare och är mer benägna att anmäla brott, tipsa och vittna, säger rikspolischef Petra Lundh på polisen.se.

Anseendeindex Myndigheter 2024 är den femtonde årliga mätningen av anseendet för svenska myndigheter och handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av en viss myndighet utan berättar också om vilken kvalitet och framgång som svenskarna tillskriver myndighetenI årets ranking finns en positiv utveckling av myndigheternas anseende.