stefan eklund carin gotblad  april 2024

Tack Stefan Eklund - en sann facklig kämpe!

Tack Stefan Eklund - en sann facklig kämpe!

Idag riktar vi ett stort Tack till Stefan Eklund. Stefan har under decennier som fackligt förtroendevald outtröttligt  drivit frågor för att förbättra stockholmspolisers villkor, bl a som ordförande för Förbundsregion Stockholm. Nu går Stefan i pension.

Stefan har varit en stark röst för poliserna i Stockholm. Han har outtröttligt arbetat för att förbättra arbetsvillkoren och säkerställa att våra polisers röster hörs och respekteras.

Under Stefans ledarskap har viktiga frågor som polisbristen i regionen lyfts liksom och behovet av konkurrenskraftiga löner - för att locka och behålla kvalificerad personal.

Stefans fackliga insatser har inte bara påverkat poliskåren i Stockholm utan även bidragit till nationella diskussioner om polisyrkets värdering och utveckling.

Stefan har även varit en förespråkare för polisernas välbefinnande, arbetat för att förbättra arbetsmiljön och minska utsattheten för de som tjänar i frontlinjen.

Vi är tacksamma för Stefans dedikation och ledarskap, och vi önskar honom all lycka och framgång i hans välförtjänta pension.

Tack Stefan, för allt du har gjort för oss!

Stefans avtackning hölls på B23.

Bild
avtackning stefan eklund 26april2024

 

Bild 1. Carin Götblad och Stefan Eklund /Foto: Mats Lindström

Bild 2. Stefan Eklund och hans efterträdare Kjell Ahlin /Foto: Mats Lindström

Text: Mats Lindström/red Tina Gustafsson