svea hovrätt domstol

Unik TR-dom ändras - polis frias i HvR

Unik TR-dom ändras - polis "frias" i HvR

Svea Hovrätt upphäver tingsrättens dom som fällde en polis för vållande till annans död. Detta meddelar Svea Hovrätt idag. Händelsen utspelade sig utanför ett flerfamiljshus på Lidingö, Stockholm, november 2021. Hovrätten dömer dock polisen för tjänstefel. 

Länk till hovrättens dom

Händelsen:
Inringaren beskrev en man som "betedde sig mycket aggressivt" varpå polis åkte till platsen.

Polispatrullen på plats mötte en narkotikapåverkad och utåtagerande man. Under kaotiska former transporterade polispatrullen mannen genom trapphuset och ut ur fastighetens port. Utanför fastigheten, på trappavsatsen, försökte mannen ta en av polisernas tjänstevapen varpå poliserna sprejade mannen - dock utan önskad effekt. Mannen tvingades ned och en av poliserna tryckte ned mannen, genom att sätt sitt knä i mannens bröstkorg.
Kort därefter avlider mannen.  

Tingsrätten dömde polisen för vållande till annan död.
Polisens advokat överklagade tr-domen bl a baserat på ett andra rättsmedicinskt utlåtande. 

Idag meddelade Svea hovrätt sin slutsats/dom.
Hovrätten friar polisen för vållande till annans död - men dömer polisen för tjänstefel (dagsböter).