daniel funseth maj 2024 792x

Välkommen Daniel - ny ledamot i regionstyrelsen

Välkommen Daniel - ny ledamot i regionstyrelsen

Vid stämman i mars valdes Daniel Funseth in som ny ledamot i Stockholms regionstyrelse. Samtidigt kvarstår Daniel som ordförande för förbundsområde (fo) Kamraterna fram till årsmötet i februari 2025. Hur ska han att klara av att jonglera sina "dubbla uppdrag"?

Daniel - Grattis till ditt nya uppdrag som ledamot i regionstyrelsen. Men... du är fortfarande ordförande för fo Kamraterna - så hur får du din vardag att gå ihop?
- Bra fråga. Just nu känns det som att jag måste klona mig. Men jag har god stöttning av hela min styrelse i förbundsområde Kamraterna, så det går bra.

Vad är dina uppgifter i Stockholms regionstyrelse?
- Främst frågor om arbetstid, men jag kommer även att bistå i lönefrågor.

Din polisiära bakgrund?
- Närmast kommer jag från den regionala spaningssektionen i Stockholm (RUE) och innan dess var jag på piketen/insatsstyrkan.

Din fackliga bakgrund?
- När jag var på piketen fick jag frågan om jag ville vara med i den lokala fackliga styrelsen, vilket jag tackade ja till. Det fackliga engagemanget fortsatte när jag senare började på spaningssektionen. Blev heltidsfacklig då jag blev huvudskyddsombud på fo Kamraterna. Fem år senare blev jag ordförande för fo Kamraterna, efter Björn (not Svensson).

Dina drivkrafter för att engagera dig fackligt?
- Jag har nog alltid uttryckt min åsikt när jag tyckt att något inte varit rätt eller något jag tyckt varit orättvist. Och med tiden växte mitt intresse av att lära mig mer.
- "Drivet?" det handlar väl om en förhoppning om att det man gör skapar bättre villkor för mina arbetskamrater och alla våra medlemmar.
- Att jobba fackligt kan vara väldigt stimulerande, men kan också ibland vara väldigt utmanande.

Hur tror du att ditt fackliga uppdrag förändras (när du nu ska verka på regional nivå)?
- Just nu är det mycket att sätta sig in i. Främst handlar det om att byta perspektiv dvs från att att driva ett enskilt förbundsområdes frågor (fo Kamraterna) till att driva frågor som berör alla poliser /medlemmar i hela regionen. Men i stort är frågorna desamma...

Daniel, varmt välkommen & Lycka till i ditt nya uppdrag!