kurskatalog dubbellogo

Vässa dina kunskaper

Vässa dina kunskaper!

En översikt av Polisförbundets utbildningar 2024 för förtroendevalda. Introduktion och grundutbildning för skyddsombud/fackliga, valberedning, arbetsanpassning/rehabilitering med mera... Två utbildningar genomförs digitalt.

Logga in på Polisförbundets hemsida – gå till Kurskalendarium. (Observera att förändringar kan komma att göras i kalendariet.)

Översikt - kursutbud 2024

12/4 Introduktionsutbildning för skyddsombud
Arrangör: Region Stockholm
Ansök senast: 2024-04-10

19/4 Introduktionsutbildning fackliga
Arrangör: Region Stockholm
Ansök senast: 2024-04-16

14-16/5 Facklig grundutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Ansök senast: 2024-03-05

21-22/5 Valberedningsutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Ansök senast: 2024-03-12

28-30/5 Facklig grundutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Ansök senast 19 mars 2024

28-30/5 Arbetsmiljöutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Ansök senast: 2024-03-19 Kursen genomförs digitalt

11-13/6 Arbetsanpassning/rehabiliteringsutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Ansök senast: 2024-04-02) Kursen genomförs digitalt

3-5/9 Facklig grundutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Ansök senast: 2024-06-18

8-10/10 Jämställdhets- och likabehandlingsutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt
Ansök senast 2024-08-06

26-28/11 Arbetsrättsutbildning
Arrangör: Polisförbundet nationellt 
Utbildningen kan sökas från och med 26 april 2024
Ansök senast: 2024-09-17