den svarta svanen 2024

"Vi ska alla vara omöjliggörare"

"Vi ska alla vara omöjliggörare"

Den danska dokumentär-serien "Den svarta svanen" har väckt debatt genom att visa  sambandet mellan grovt kriminella och advokater, företagsledare och ekonomer. Många är överraskade av att kriminella samarbetar med den övre etablerade delen av samhället. Något förre säpo-chefen Klas Friberg reflekterar om på Kvartal.

Läs Klas Fribergs insändare på Kvartal

Vi ska alla vara omöjliggörare och vi har därmed ett eget val att göra som utgår från moraliska ställningstaganden och samhällsansvar.

Klas Friberg, tidigare säpo-chef, skriver på Kvartal

Klas Friberg lyfter bland annat

  1. att arbetslivskriminaliteten kostar samhället någonstans mellan 120 och 150 miljarder om året (felaktiga utbetalningar, oredovisade lönekostnader och exploatering av människor). (Enligt Ekobrottsmyndigheten)
  2. de branscher som innebär störst samhällsskada är:
    bygg, restaurang, transport, städning, vård, omsorg och sociala tjänster. (Enligt den myndighetsgemensamma lägesbilden 2021 gällande fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet).

Klas Friberg har varit polis- och myndighetschef i över tre decennier, bland annat som chef för Säkerhetspolisen. 2023 grundade han stiftelsen Göteborgs institut för samhällsansvar som arbetar för att stärka livsvillkor för barn och unga i Göteborg.Blåljus: Delar Klas Fribergs förhoppning om att debatten som nu förs kan leda till ökad insikt och att fler människor inte gynnar eller deltar i kriminell verksamhet. Det är viktigt att alla, oavsett yrke, gör ett aktivt val att inte stödja kriminalitet och istället agerar utifrån moraliska ställningstaganden och samhällsansvar. Genom att förstå och agera på dessa insikter kan vi alla bidra till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och skapa ett bättre samhälle. I den mån man kan göra ett individuellt val krävs självklart en egen moralisk kompass. Vilket måhända kan vara en avgörande fråga?