polis uniform skyddsväst arbetsmiljö 2024

Viktigt att synliggöra brott mot poliser

Viktigt att synliggöra brott mot poliser

Polisförbundet arbetar brett för att göra polisyrket tryggare. Här tipsar Polisförbundets ombudsman Charlotte Nichols om vad du själv kan göra/vara aktsam på:

–.... det är viktigt att synliggöra brott mot poliser både för rättssäkerheten och vår demokrati

Charlotte Nichols, ombudsman Polisförbundet

 1. Svara på Polismyndighetens enkät om medarbetares skydd (15 feb - 15 mars)
  Länk till enkäten har gått ut via mejl till alla polisanställda. Ditt svar är av vikt för Polismyndighetens inriktning för det framtida arbetet gällande medarbetarskydd. (har bl a haft påverkan för flera riksdagsbeslut och lagförändringar - läs mer länk blåljus.nu - Det handlar om din säkerhet).
 2. Tänk till... om hur du exponerar dig på sociala medier
  (Behöver inga kommentarer) 
 3. Anmäl misstankar om "kartläggning"
  Misstänker du - oavsett vad/hur - att du kan ha kartlagts som polisanställd meddela din närmsta chef, i första hand, som därefter ska informera myndighetens medarbetsarskydd.
  Anmäl händelsen i Stella - tillbuds-/arbetsskadesystemet.
  Och - eventuellt - gör en formell polisanmälan.

I vår egen undersökning uppgav nära 4/10 poliser att de utsatts för hot, våld och trakasserier kopplat till sitt arbete det senast året. Elva procent uppgav att de blivit utsatta under sin fritid.

– Vi markerar polisers speciella uppdrag på olika sätt, det är viktigt att synliggöra brott mot poliser både för rättssäkerheten och vår demokrati, säger Charlotte Nichols.

Läs mer på Polisförbundets hemsida

Föreslå åtgärder för ökad säkerhet
Skriv en motion till Polisförbundets kongress (för dig som är medlem)