30 december 2003

Anmäler poliser andra poliser? Vi får 180 nya poliser 2004

”141 personer har svarat på Blåljus läsarfråga om man tror att poliser anmäler andra poliser för övergrepp”, säger polisfackets ordförande Lars Ericson i en kommentar till hemsidans senaste läsarundersökning. Lars fortsätter:

”Bara 10 procent har svarat alltid…

Detta innebär krasst sett, att enligt denna undersökning så tror var nionde som svarat på denna fråga, att poliser ibland väljer att inte anmäla sina kollegor för brott. Om det är sant vore det mycket skrämmande.

Jag tror och hoppas att det inte är på detta sätt. Jag tror och hoppas att vår moral och yrkesetik är mycket högre än så.

  Jag överväger att begära att polismyndigheten skall göra en mycket större undersökning för att se om dessa siffror kan stämma. Om de inte stämmer vore det positivt att få det bekräftat. Om de stämmer så är det oerhört viktigt att göra något åt det.

  Vi måste våga erkänna om vår moral och etik inte är den vi tror att den är. Vi måste våga göra något åt det. Vi måste våga erkänna våra svagheter för att vinna vår uppdragsgivares förtroende, det vill säga allmänhetens.

Jag tror fortfarande att siffrorna inte är rättvisande för vår poliskår, men om de är det, så är jag inte rädd för göra något åt det, det är vår skyldighet”, slutar Lars Ericson.

-----------------------------------------

Tror du att poliser anmäler andra poliser för övergrepp, frågade vi Blåljus läsekrets. 141 hade svarat när vi släckte frågan. Av dessa tror 10 procent att det sker alltid, 22 procent menar att det inträffar ofta och 67 anser att det händer sällan.

-----------------------------------------

”Stockholm får 180 nya poliser nästa år”. Den rubriken toppar tidningen Metros förstasida. De två gratistidningarna Metro och Stockholm City bevakar polisen intensivt och innehåller ofta stora och inträngande reportage om vårt jobb. I det här fallet konstaterar Metro att Stockholms län under 2004 får nästan dubbelt så många nyutbildade poliser som tidigare år. Man påpekar att det inte enbart är positivt eftersom det samtidigt ökar budgetunderskottet.

– Tillskottet är nödvändigt, framhåller polisfackets ordförande Lars Ericson i en kort kommentar. Jag förstår inte hur man lyckas hålla ihop verksamheten på en del håll här i länet. Det går bara på polisernas starka lojalitet mot arbetsuppgiften.

Hur bistert det står till med polisverksamheten i Stockholms län kan du som läsare lätt se genom att klicka på ”På jakt efter statistik” i högra spalten på denna sida. Kolla ”Personalstatistik. Poliser. Brutto/netto”. Brutto/netto betyder förenklat bokförda/faktiskt ute i tjänst. Staplarna talar ett skrämmande språk. Mot den faktabakgrunden inser nog de flesta att vi borde ha betydligt fler poliser nästa år. Men det har vi inte råd med. Vi får inte ens den procent som vi borde ha utifrån en rättvis fördelning. Cirka 1000 poliser examineras från Polishögskolan 2004. Eftersom Stockholms län grovt räknat har en tredjedel av landets polis borde vi alltså få 330 nya poliser 2004. Men dem kan vi som sagt inte avlöna. Samtidigt bör man minnas att vi inte är de enda som blöder. T ex i norra delarna av landet har man mycket stora pensionsavgångar just nu och ett mycket stort behov av nytillskott.

-----------------------------------------

Till alla läsare vill red. be att få framföra en önskan om en god fortsättning. Finn lite nöje i att läsa vad Våra Interna Aktualiteter, VIA, skrev i juletider för fyrtio, trettio, tjugo och tio år sedan:

1963

Hot spränga Radiohuset, var ett inslag i Östermalmspolisens (VD 7) arbete i jultid det här året. 100 kg trotyl lovade en uppringare att använda vilket borde ha räckt. Ståndpost från VD 7 och diskretare bevakning från krim beordrades direkt. Kort efter ringde den hotfulle igen och då lyckades man spåra samtalet från VD 7. Den uppringande ”visade sig förekomma i krims psyk.reg.”, skriver VIA. Bevakningen vid Radiohuset kunde ägna sig åt angenämare polissysslor över jul.

1973

hade många poliser säkert i sina drömmar placerat ut minst 200 kg trotyl vid TV-huset. Två inslag i TV2 dominerar totalt VIA den här julen. En filmare hade fått tillstånd att följa en östermalmspolis i jobbet och hur det nu bar sig kom ett inslag att göras i arresten. Där kunde en sekvens tolkas så att en intagen misshandlades och det slog TV2 upp stort. Det blev ett oherrans liv om detta i hela det offentliga Sverige och polismästare Kurt Lindroth skriver en dyster julhälsning till personalen där han hoppas att vårt anseende inte lidit alltför svår skada.

1983

är det gladare julstämning och VIA tar sig tid att berätta att Nicolai-stationen, Själagårdsgatan 19, vid Tyska brunnsplan ska förvandlas till butik för sameslöjd. Lokalerna har ett brokigt förflutet, noterar VIA. Här var först bysättningshäkte från sent 1600-tal. Sedan hölls några år auktioner här  innan det 1787 byggdes om till synagoga. Gustav III hade givit judar tillstånd att bosätta sig i Stockholm. 1870-1880 var huset härbärge för sjömän. 1890 flyttade polisen in och blev kvar till den stora omorganisationen 1972.

1993

var året då julklapparnas  julklapp delades ut av rikspolischef Björn Eriksson som runt jultid lät meddela att fri uniform skulle införas år 1995. En julklapp till Stockholmsmyndigheten blev lilla Lidingö som enligt beslut i december kom att upphöra som polismyndighet från 1 jan 1994. Länspolismästare Sven-Åke Hjälmroth skrev i sin julhälsning att ”personalläget är gott” och att han var fylld av tillförsikt inför 1994. Det är bara tio år sedan…

-----------------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser utöver den vardagliga brottsrapporteringen? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång! Länkarna uppdateras alla storhelgerna!

-----------------------------------------

Red vill passa på att presentera två nya länkar som fanns i senaste numret av tidskriften POLISEN. Det är "Lagrummet" och "Högsta Domstolen" som du hittar under "Övriga länkar". Intressanta bara att titta igenom men framförallt väldigt användbara.

-----------------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 30 DEC 2003 KL 2335