Avgrundsdjupt mörker

Thomas Martinsson är kriminalinspektör, och tidigare närpolis i Tyresö. Han beskriver i den nya radiopodden Uppdrag Tyresö, hur polisreformen slagit sönder fungerande strukturer inom polisen. Samtidigt bygger den kriminella delen av samhället upp sina strukturer...

Thomas Martinsson är kriminalinspektör, och tidigare närpolis i Tyresö. Han beskriver i den nya radiopodden Uppdrag Tyresö, hur polisreformen slagit sönder fungerande strukturer inom polisen. Samtidigt bygger den kriminella delen av samhället upp sina strukturer...


Thomas Martinsson berättar hur omorganisationen av polisen leder till att strukturer och arbetsordningar ändras hit och dit. Till sist kan det bli ett gungfly. Frågan är om det går åt rätt håll för polisen. Thomas menar att det mesta ännu går utför, efter vad han upplever i sin yrkesroll som kriminalinspektör. Särskilt har centraliseringen gått för långt vilket hämmar lokala initiativ och anpassning till problembilder. Dessutom har väl fungerande strukturer inom polisen krossats. Det har bland annat lett till att många polisers engagemang och specialkunskaper på sitt arbetsområdet minskat.

 

Thomas beskriver även i programmet hur polisens arbete kan påverka inbrottsfrekvensen i bostäder. Han slog även ett slag för DNA-märkning av värdefullt gods, vilket underlättar för polisen att identifiera stöldgods. Det finns många privata aktörer som på vinstbasis försöker profitera på medborgarnas oro för inbrott och stöld. Thomas själv har en viss skepsis till en del av de universallösningar som presenteras av dörrförsäljare.

 

Ett annat ämne i programmet är det ökande antalet mord på öppen gata. Det handlar om en strukturförändring av kriminaliteten som kräver mycket stora polisresurser för att komma till rätta med.

 

Medborgarundersökningen i Tyresö visar att 80% av de svarande menar att de är trygga ute ensamma om kvällarna. De flesta vågar sig ute även kvällstid. Dock upplevs den rikliga tillgången på narkotika vara ett problem i kommunen.

 

Tyresö anses polisiärt vara en idyll jämfört med andra mer utsatta kommuner, även om det förekommer kriminalitet under den idylliska ytan. Å andra sidan finns det inga fast stationerade poliser i kommunen och de som skall komma från Nacka lokalpolisområde, kan bli beordrade till mer utsatta områden.

 

Mot slutet av programmet diskuterades avståndet mellan poliser i verkligheten och de problem dessa upplever och chefer i polisen som ofta inte har en susning om hur det polisiära hantverket fungerar i verkligheten. Det leder till bristande förståelse och till bristande förtroende, tillit och ork, enligt Thomas. Han beskriver sin känsla av polisens kris med orden -det är ett avgrundsdjupt mörker, trots att solen skiner över snön i Tyresö.


Något lappkast när det gäller polisens omorganisation som skulle vara ljuset i tunneln, har vi inte sett något av.


Tommy Hansson