28 maj 2003

AVTALSRÖRELSEN 2004 FÖRSVÅRAD

- Jämfört med konjunkturinstitutets prognoser ligger Stockholmsavtalet lägre så det måste ligga mer bakom att Gunnmo tvingats avgå, menade ordföranden Jan Karlsen på Polisförbundets nya representantskap som avslutades i slutet av förra veckan. Sten Heckschers inblandning i avtalsrörelsen har komplicerat förhållandet för de lokala parterna och kommer att försvåra avtalsrörelsen 2004. Polisförbundets förtroende för rikspolischefen är allvarligt skadat och det är nu upp till honom att reparera detta.

Representantskapet antog ett uttalande där man räknade upp nio punkter på vilka Sten Heckscher behöver bättra på sin ledarstil.

---------------------------

BARA TRAMS, SA HECKSCHER

Reportern på Dagens Eko:

- Det görs gällande att du har en hårdhänt ledarstil, om man inte gör som du vill så blir man straffad…

Rikspolischef Sten Heckscher:

- Det är bara trams.

Så talar den, som enligt egen mening är en god, modern ledare, om sina underlydandes kritiska synpunkter. Självmarkerande är ett ord man kommer att tänka på. Det här är ett direkt citat ur Lunchekot kl 1230 den 19 maj år 2003. Lyssna gärna själv. Lätt att hitta och ladda ner från www.sr.se.

Bakgrunden är att Leif Svensson vid Ekobrottsmyndighetens Södra avdelning skrivit ett kritiskt brev till justitieminister Thomas Bodström. Leif har stöd för sin skrivelse av fackliga kamrater vid Rikspolisstyrelsen. Om Sten Heckscher skriver han bl a ”Han styr hela Sveriges poliskår på samma sätt som feodalherrarna gjorde på sin tid”. Vidare ”Det är det svenska folket som får lida för de åtgärder som Heckscher beslutat”. Leif hävdar också att ”Ekonomin har aldrig varit så dålig som under hans (S H:s) ledning”. Brevet är ett inslag i lönekonflikten vid RPS.  Leif har jobbat många år som polis i Stockholm innan han flyttade till Skåne.

Thomas Bodström uttalade regeringens och sitt förtroende för Sten Heckscher bl a i Ekots sändningar under måndagen.

---------------------------

Är Sten Heckscher rätt man att leda polisen?

Gå till Expressens omröstning!>

---------------------------

KOMPAKT NEGATIVT OM AVSKEDANDE!

Poliserna i Stockholms län är kompakt negativa till att lpme Gunno Gunnmo tvingades bort på grund av vårt löneavtal. Och även om det tidvis varit friktioner mellan Gunno och hans medarbetare är tydligen flertalet ändå negativa till att förlora honom som ledare. Medlemmarna förefaller också stå enade bakom de fackliga organisationernas skarpa reaktion mot hur Gunno behandlades. När det gäller Carin Götblad som ny ledare tycks reaktionerna kunna beskrivas som blandade och avvaktande. Ungefär samma känslor bland poliserna redovisas när det gäller förhoppningarna inför nästa steg i lönerörelsen även om de negativa förväntningarna synes överväga där.  

Hur vågar nu blåljus.nu påstå det här? Jo, vi delade ut en lapp med fem frågor till de valda ombuden och observatörerna från vårt län till Polisförbundets representantskap. De var samlade i veckan. De svar vi fick in redovisas tillsammans med frågorna nedan. Vi är väl medvetna om att resultatet belastas av en del felkällor. Man får vara lite försiktig med slutsatser. Men nog är det en god fingervisning till stämningarna just nu inom polisen i Stockholms län?

FRÅGORNA OCH SVAREN

Vi ber dig besvara de här frågorna utifrån hur du som facklig företrädare upplever stämningarna i dina medlemsgrupper.

1) Hur reagerade dina medlemmar på att RPc Sten Heckscher tvingade lpme Gunno Gunnmo att avgå med anledning av det löneavtal som lpme slutit med polisfacket?

Negativt- Inte alls- Positivt- Annan reaktion- Svårt bedöma

17- 1- 0- 0- 0

2) Hur reagerade dina medlemmar på beskedet att Gunno Gunnmo inte längre är chef och ledare för Polismyndigheten i Stockholms län?

Negativt- Inte alls- Positivt- Annan reaktion- Svårt bedöma

14- 1- 2- 1- 0

3) Hur reagerade dina medlemmar på att de fackliga organisationerna vid länets polis uttalade sitt förtroende för Gunno Gunnmo som lpme?

Negativt- Inte alls- Positivt- Annan reaktion- Svårt bedöma

1- 1- 16- 0- 0

4) Hur reagerade dina medlemmar på beskedet att Carin Götblad efterträtt Gunno Gunmo som lpme?

Negativt- Inte alls- Positivt- Annan reaktion- Svårt bedöma

2- 3- 4- 2- 7

5) Hur ser dina medlemmar på möjligheten att få ett bra löneavtal våren 2004?

Negativt- Ej reaktion- Positivt- Annan reaktion- Svårt bedöma

6- 0- 1- 1- 10

Kommentarer till fjärde alternativet ”annan reaktion” :

2 – GG var ju inte så populär som chef innan. Reaktion grundade sig på sättet han blev avsatt på.

4 – politiskt korrekt med en kvinna men klarar hon det?

5 – Diskussionen har inte nått dit än.

---------------------------

DAGS AVSKEDA NY LÄNSPOLISMÄSTARE?

Debatten om rikspolischefen går vidare hos blåljus.nu

"Nu har det bränt till kring RPSc. SvD har en artikel idag om att Jämtland är löneledande med sitt nya avtal, som nu är klart. Väldigt illojalt, så nu är det en länspolismästare till på fallrepet. Och rikskrimchefen säger att det jäser på RKP. De har inget avtal än. Undrar om de får något?". Så skriver signaturen BTB i en ny insändare under huvudrubriken "Rikspolischefen"

Gå till SvD:s artikel!>

Debatten har tagit fart igen på blåljus.nu. Verbala smockor ges och tas med samma goda humör. Nu senast frågar en skribent: Är PHS skola eller lekstuga?

Båtmössan av alla plagg har blivit en het potatis på PHS. "Den här storyn är helt sjuk!", utbrister man från PHS i Umeå. Läs mer om detta och en del giftiga synpunkter på skolans utvärderingar!

"USEL!

Är mitt enda omdöme om min snart tvååriga utbildning. Listan över brister kan göras hur lång som helst. Även listan över saker som är bra kan bli ganska lång ej att förglömma. Dock! Någonting som jag tycker är mycket allvarligt är bristen på uppföljning av elever". Detta utbrister en elev i en bister uppgörelse med sin tid på PHS.

ÄR POLISKROPPEN VIKTIGARE

ÄN ANDRA TJÄNSTEMÄNS?

"Jag tycker att utredarna och Polismyndigheten "kvaddat" Våld mot tjänsteman, genom att skilja på våld mot Polis och våld mot övriga med tjänstemannaskydd." Det här skriver en läsare som tidigare jobbat som ordningsvakt. Han känner sig åsidosatt vid förundersökningar. Vad säger utredare med erfarenhet från det här området? En som svarar hävdar att problemet inte sitter hos polisen utan på annat håll.

Debatten går vidare!

---------------------------

Tror du på att löneavtalet är enda skälet till att Gunno Gunnmo tvingades avgå? Det var veckans fråga. 276 läsare svarade. 11 procent klickade på ja, 89 procent på nej. Nu har vi en ny fråga. Rösta gärna!

---------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD 030528 kl 0005.