Bagdad Bob är som hemma

Förbundsregionstyrelsen i region Stockholm gör en översiktlig analys av Polisförbundets kommunikation. Det är ingen uppbygglig läsning. Jämförelser görs rent av med en aning odemokratiska regimers megafoner till talesmän.

Bagdad Bob är som hemma

Förbundsregionstyrelsen i region Stockholm gör en översiktlig analys av Polisförbundets kommunikation. Det är ingen uppbygglig läsning. Jämförelser görs rent av med en aning odemokratiska regimers megafoner till talesmän.

Finns det likheter mellan Bagdad Bob och hur förbundsstyrelsen kommunicerar polislönelyftet?

Polisförbundets styrelse bokstavligen dränker sociala medier med budskapet om vilket fantastiskt löneavtal man just tecknat. Förbundsregion Stockholm tänker försöka beskriva vad som ligger bakom Polisförbundets retorik.

Sällan har väl en förbundsstyrelse gått ut med så många motstridiga uppgifter. Å ena sidan anser förbundsstyrelsen att vi är långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den akuta polisbristen. Å andra sidan kommunicerar förbundet att de slutit ett av arbetsmarknadens bästa avtal. Enligt förbundsstyrelsen hade ett nej varit ett sämre alternativ?

Vidare säger förbundet att värdet av avtalet för hela treårsperioden är drygt 12 procent – om man räknar ihop Rals:en med andra satsningar.

Om det i verkligheten hade legat 12 procent på förhandlingsbordet och där vi som parter fritt kunde använda dessa lönemedel, är det då troligt att vi sagt nej till avtalet? Sanningen är såklart något annat. För att förvirra medlemmarna ännu mer så blandar förbundsstyrelsen ihop Rals:en med vanlig löneglidning.

Av de 12 procenten som förbundet anser att man har förhandlat fram är 3 procent avsatta av arbetsgivaren för att kunna lönesätta kommande chefer under hela avtalsperioden. Att blanda in kommande lönesättning av chefer i polislönelyftet blir direkt missvisande enligt oss.

Räknar man bort det avsatta löneutrymmet för kommande chefer återstår 9 procent. Hade vi hamnat i lönenämnd är vi garanterade ett lägsta utrymme om 6,5 procent. Så av de 12 procenten återstår med andra ord ett mervärde under avtalsperioden på 2,5 procent under tre år.

Slutligen tror förbundsstyrelsen att man under avtalsperioden kommer att nå deras målsättning om att höja lönerna med 15 procent under perioden genom att arbetsgivaren kommer att skjuta till mer pengar.

Så länge förbundsstyrelsen räknar in löneglidningen för lönesättning av chefer i polislönelyftet blir målet i sig helt ointressant. För oss är det intressanta vilket mervärde Polisförbundet förhandlat fram och som kan nyttjas till polislönelyftet.

Det var bland annat därför vi förkastade slutbudet

Förbundsregion Stockholm

Blåljus kommentar: Vi har fått in mängder av reaktioner på Polisförbundets överenskommelse med Polismyndigheten. Från medlemmar och från fackliga företrädare, såväl nuvarande som tidigare verksamma. För att inte dränka våra hugade läsare med information, sovrar vi stenhårt för närvarande. Det kommer att komma mer information som en engelsman skulle säga: In due time. Så, håll koll, det kommer mera.