25 september 2015

Bengaler skadar poliser och publik

Nu finns det svart på vitt hur farligt det är när bengaler bränns av på fotbollsläktare. Att det är farligt för poliser har vi märkt på sjukskrivningarna, men de som bränner dessa på läktaren, borde väl åtminstone fundera på publikens hälsa och fotbollens framtid.

Bengaler skadar poliser och publik

Bengaliska eldar på fotbollsmatcher är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för polisen. Mätningar visar att poliserna utsätts för partiklar från röken som är mer än 56 gånger högre än de doser som är godkända av Arbetsmiljöverket. Något tiotal poliser har även skadats sedan de fått bengalrök/partiklar i lungorna. Det ger obehagskänslor och allvarligare skador som gjorts att poliser fått tas ut tjänst. Det har även lett till kemisk lunginflammation och ögonskador.

Det innebär att när det uppstår bengalrök, ska poliserna på arenan ta på sig skyddsmasker.

En jurist vid Polismyndighetens utvecklingscentrum diskuterar i Ekot om en lösning skulle vara att avskaffa ståplatserna. Ett inte helt populärt beslut bland fotbollsfansen.

Enligt Dagens Eko fungerar inte visitationerna så att införande av bengaler på arenorna kan stoppas. Polisen kan inte heller ingripa mot de som bränner bengalerna på läktarna för att det inte skall uppstå upplopp.

Testet som Polismyndighetens utvecklingscentrum gjort av olika former av pyroteknik gjordes tillsammans med Storstockholms brandförsvar och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i slutet av augusti. Testerna genomfördes i en container som var väl ventilerad. Röken som utvecklades när man antände pyrotekniken mättes med en partikelräknare och en så kallad mekanisk lunga. Testet visade att partiklarna från röken hade en sådan storlek att de hamnar längst ner i lungorna. Partikeltätheten från de testade pjäserna varierade från 19 mg/m3 till som högst 281mg/m3. I arbetsmiljöverkets gränsvärden för oorganiskt damm är gränsvärdet för respirabelt damm är 5mg/m3. Partikeltätheten i vissa av de testade pjäserna är mer än 56 gånger högre än den av Arbetsmiljöverkets godkända dagsdosen.

Blåljus kommentar: Nu är det väl upp till bevis för alla som säger sig älska fotboll. Möjligen har de inte så stor medkänsla för alla de poliser som blir skadade på sin arbetsplats. Kanske inte heller för de funktionärer som råkar lika illa ut. Men på läktarna, där röken är som tätast, finns ju fansen. Det är barn, kvinnor och män. Borde inte det räcka för att ta förnuftet till fånga? Om det inte är så, återstår kanske bara att tömma läktarna och så får publiken tända sina bengaler i sina egna vardagsrum...

Testet som Polismyndighetens utvecklingscentrum gjort av olika former av pyroteknik gjordes tillsammans med Storstockholms brandförsvar och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i slutet av augusti. Testerna genomfördes i en container som var väl ventilerad. Röken som utvecklades när man antände pyrotekniken mättes med en partikelräknare och en så kallad mekanisk lunga. Testet visade att partiklarna från röken hade en sådan storlek att de hamnar längst ner i lungorna. Partikeltätheten från de testade pjäserna varierade från 19 mg/m3 till som högst 281mg/m3. I arbetsmiljöverkets gränsvärden för oorganiskt damm är gränsvärdet för respirabelt damm är 5mg/m3. Partikeltätheten i vissa av de testade pjäserna är mer än 56 gånger högre än den av Arbetsmiljöverkets godkända dagsdosen.