19 januari 2004

BRYTER POLISEN MOT LAGEN HELA TIDEN?

Ja, det påstår signaturen ”Kerry”. Det handlar om förundersökningar. De lagbrott han pekar på är inte särskilt dramatiska och drabbar inte enskilda så hårt. Det anmärkningsvärda – om ”Kerry” har rätt – är att polisen som ska upprätthålla lagen kan tillåta sig att konsekvent bryta mot den. Det vore verkligen intressant att höra en företrädare för myndigheten kommentera uppgifterna! ”Kerry” pekar på de regler som finns och skriver:

”Det struntar man fullkomligt i! Så där fortsätter verksamheten TROTS att lagar och förordningar INTE följs. JO törs inte själv gå vidare med dessa ärenden och han ger endast kraftig kritik som ALLA struntar totalt i”.

Se hela Kerrys inlägg under ”Tillgreppsanmälan och anonym polisman” på insändaravdelningen.

LIKA MÅNGA POLISER SOM VÅLDSVERKARE

ÅTALAS EFTER URARTAD FEST

”Nog skall s.k. "polisövergrepp" utredas för att trovärdigheten skall bestå. Men inte till absurditet. Ser man på övriga våldsamma demonstrationer så är det många gånger fler misstänkta/anmälda poliser än demonstranter. Såg på TV att efter Stureplansdemonstrationen så är bara tre demonstranter åtalade. En eller två poliser var detsamma. Något är snett med detta”.

Det här skriver en insändarförfattare som pekar på en viktig fråga. Efter den fest som urartade i omfattande våld och skadegörelse runt Stureplan i månadsskiftet april-maj 2003 åtalas tre demonstranter och två poliser.

BRIST PÅ RÖRLIGHET BRÄNNANDE PROBLEM I VÅRT LÄN

”Jag innehar en insp.-tjänst på utryckningen i ett distrikt. Det kvittar vilket... Nu önskar jag en tjänst i ett annat distrikt. Nu har det fallit sig så att i detta distrikt är ekonomin dålig. Man kan inte inom överskådlig framtid ens fantisera om att tillsätta nya tjänster för utlysning. Finns det inga pengar så gör det inte. Till sak: Nu anställer man ändå nybakade p.a. från PHS. De får alltså företräde. Jag har arbetat 14 år och kan se i stjärnorna efter att röra på mig. Jag är dömd till att sitta i bilkö till stan till pension. Var finns rättvisan i att anställa poliser med 0 tjänsteår och helt strunta i oss andra som varit med ett tag? VARFÖR kan man inte låta oss som innehar tjänster få dela på det som finns och sedan kan de "nya" få våra tjänster. Så fungerar det internt i "mitt" distrikt. Vi får önska en placering sedan får de som kommer från skolan ta det som blir över, så att säga. För löneutrymme att anställa nya finns. Jag är minst sagt heligt förbannad. Vi är ju en länsmyndighet nu. Vad säger facket om detta?

Så skriver en insändarförfattare. Och så här svarar Lars Ericson, polisfackets ordförande:

Hej Anonym.

Vad vi säger, är att det är åt ....

Vi har länge propagerat för fri rörlighet inom länet, liksom utanför. Jag hoppas och tror att frågan skall vara löst inom den närmaste tiden, "läs tre månader".

Det finns ingen rak linje i den beskrivning av läget, som du beskriver helt korrekt. Detta faktum innebär att personalpolitiska läget inom Stockholmspolisen inte direkt förbättras.

Jag kan dock tacksamt konstatera att vår länspolismästare är av samma åsikt, att det inte hjälper att "låsa in" personalen och därigenom tro att personalen accepterar detta faktum.

Jag tror att det bästa som kunde hända vore att vi kunde släppa rörligheten fri. Det finns många motståndare till detta, och huvudargumentet är att vi inte kan tömma ett Polismästardistrikt till förmån för andra. Jag förstår också att vi inte kan tömma ett specifikt distrikt, men samtidigt så kanske vi kan få upp ögonen på att det är något fel på ett distrikt, eftersom ingen kanske vill vara kvar. Låt oss då lösa det problemet, istället för att stoppa huvudet i sanden och tro att det inte finns några Polismästardistrikt som har problem.

Lars Ericson

Ordförande

Du som läser detta – hur löser vi problemen med rörligheten? Ska vi helt enkelt släppa den fri och låta ”marknadskrafterna” fixa situationen? Eller ska vi fortsätta och reglera?

-----------------------------------------

Facket har ingen ärorik historia när det gäller jämställdhet står det i artikeln nedan. Faktum är att vi har mer att ångra än vad många anar. Låt oss se det som en sporre att nu med kraft ställa till rätta det vi brustit i under gångna år. Sigun Ekström, kvinnlig polispionjär, har skrivit ett unikt dokument om sin tid vid Stockholms polis. Hon förblev en lojal fackmedlem vilket imponerar med tanke på vad hon och hennes medsystrar fick utstå i slutet av 1950-talet. Läs hennes härliga och uppriktiga skildring om livet i gamla Klarapolisen! Du får den första delen som helgläsning i Blåljus.nu. Titta bland notiser efter ”Svårt med slipsen och mamelucker i kamelhår”.

-----------------------------------------

Den första kvinnan kom in i Polisförbundets styrelse för 13 år sedan. Polisfacket har inte någon ärorik historia när det gäller jämställdhet. ”Början på något nytt” beskrev också Lars Ericson, ordförande i Stockholms läns polisfack, en konferens om hur kvinnors roll i facket ska kunna stimuleras och utökas.

Konferensen med ett åttiotal deltagare dominerades av kvinnliga poliser som också är fackliga företrädare. Frågorna som ställdes till deltagarna var 1) hur ökar vi andelen förtroendevalda kvinnor i polisfacket, 2) hur ökar vi delaktigheten hos de kvinnor som redan är valda och 3) hur vi ökar utbildningen om jämställdhet inom facket. Kort uttryckt – ta fram vad det är som hindrar kvinnor att delta i det polisfackliga arbetet och föreslå hur vi ändrar på det!

Några fakta: I Sverige är ca 16 procent av alla poliser kvinnor. I Stockholms län är 27 procent kvinnor. I landet är 8 procent av de kvinnliga poliserna chefer – siffran i huvudstaden är 16 procent. Polisfacket i Stockholms län har 97 förtroendevalda på styrelsenivå – av dessa är 27 eller 28 procent kvinnor. Anmälda fackliga förtroendemän i länet är 312 poliser. Av dessa är 68 eller 22 procent kvinnor.

”Det är i facket idédiskussionen om en svensk polis förts. Jag har inte hört den någon annanstans”. Det sa vår förre länspolismästare Gunno Gunnmo. Utanför finns inte många samhällsdebattörer som fördjupat sig i polisfrågor. Ändå är det alltså först på senare år som jämställdhetsfrågor fått fullt genomslag i förbundet.

Gunno berättade om sitt nya uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för ökad mångfald och jämställdhet inom svensk polis. I mars lämnar han en lägesrapport och efter sommaren ska planen vara klar. Gunno berörde tanken att polisen ska vara en spegel av det samhälle den verkar i. ”Ska vi snabbt nå dit behöver vi under tid rekrytera betydligt fler kvinnor än män till Polishögskolan”, påpekade han.

”Var fräcka. Räck upp handen. Ring och föreslå er själva. Ni ska inte sitta och vänta på att jämställdheten kommer till er”. Det var några av de råd länspolismästare Carin Götblad gav sina systrar i leden. Hon berättade att hon själv tidigare utsatts för en del kränkningar av den arten att en anständig hemsida som Blåljus.nu inte kan återge dem. Carin nämnde också i förbigående att hon som på bara några få år stigit från en medelhög chefsnivå till ett av landets högsta polisjobb inte glömt vilka som yttrat kränkningarna. Hon gladde sig också att polisen i Stockholms län genom träget arbete uppvisar bättre – men ännu inte bra – siffror än övriga landet när det gäller kvinnor i chefsjobb.

Deltagarna jobbade under dagen fram en rad förslag hur vi ska nå ett bättre läge för kvinnor i polisfacket. Många tog fasta på behovet att klargöra – och uppskatta – skillnaden mellan manliga och kvinnliga mönster. Där behövs utbildning och den kan mycket väl komma att beröra alla polisanställda i länet. De manliga värderingarna ligger tungt över både tjänsten och facket. Vi behöver lära oss att inse värdet av att få olika perspektiv på jobbet. Manliga mönster vilar också över möten och den övriga formella delen av fackets jobb. En uppmjukning och en mindre formell stämning kan locka fler kvinnor att engagera sig. Viktigt är också rätt signaler från etablerade fackliga företrädare som har ett stort ansvar för attitydbildning. Utbildning i retorik för kvinnor nämndes också. Män har ofta skaffat sig träning på det området och utnyttjar det till att dominera scenen.

Den fackliga arbetsgrupp som arrangerat mötet ska nu med ledning av alla synpunkter arbeta fram ett förslag till stämman senare i vår.

-----------------------------------------

”Nu har vi som går 3:e terminen på PHS fått besked om våra praktikplatser. Nåja, nästan alla, inte vi oplacerade. Stockholm fick 98 platser och vi var c:a 125 sökande. Nu kommer överklagningarna hagla in på RPS från oss som inte fick.”

Enligt insändarförfattaren väntar allvarliga problem. De som överklagar påstås ha mycket bra på fötter!

"Tyvärr är ANONYMs inlägg helt rätt!"

Så skriver vår v ordf Peter Frisell i ett svar och fortsätter bl a:

"RPS beslutar var aspirantutbildningen skall ske. I fallet Stockholms län har det medfört konkurrens och utslagning, då var femte sökande inte kan beredas plats. Tyvärr är det värre i Västerbotten med 15 sökande på 3 platser! Vilka som än väljs så blir några utanför med nuvarande system, men eftersom det gäller en anställning i staten kan beslutet överklagas".

MÖTEN FÖR ELEVER PÅ PHS KRING PLACERINGAR

17 av 25 elever som inte fått plats i Stockholm kom till ett möte på PHS i Solna. Det var tidvis starka känslor som kom i dagen när de 17 informerades om handläggningen. De ansåg att sociala skäl borde väga tungt vid antagningen. Nu fick de veta att det skett en helhetsbedömning där sociala skäl bara varit en av flera faktorer. Andra betydelsefulla grunder är t ex studieresultat på PHS och de intryck eleven gjort vid intervjun i Stockholm. De gick så långt att några missnöjda hävdade att deras studieresultat var bättre än en del som fått plats i Stockholm. De sa att de tänkte driva den linjen i överklagande.

Till bilden hör att enigheten om tilldelningen av platserna varit stor mellan arbetsgivaren och polisfacket i Stockholms län. Endast rörande en av de 98 som fått plats rådde det delade meningar. 16 elever står nu helt utan plats. Bedömningen är att de kommer att få plats i annat län. I tidigare, liknande situationer har detta ordnat sig.

Blåljus.nu välkomnar både information och synpunkter från PHS-elever och publicerar gärna. Tänk på att ni berättar vid vilken PHS ni går och vilka ni eventuellt representerar. Kasta er över tangentbordet!

”Nu fick jag idag höra om en som studerat i UMEÅ som hade villa och sambon hade eget företag. Då det  länet personen sökt enbart kunde ta emot en handfull poliser blir dom tvungna att sälja villan och flytta. Jag hoppas bara för deras skull att företaget kan flyttas med så de inte behöver göra sig av med det också. Vi är många som har det jobbigt i dessa dagar”.

Så skriver nu den insändarförfattare som drog igång den här debatten. Det är svårt att tycka annat än att den arbetsgivare som hanterar nyanställda så här är tämligen fyrkantig. Samtidigt är arbetsgivarens svar ganska givet: alla som antas till PHS får fullt klart för sig spelets regler – viss placering kan inte garanteras.

TJURIGA POLISER?

"Varför är det så många poliser som är så griniga så fort en väktare gripit någon för något brott? Ofta har dom en tjurig attityd mot vakten eller dom vakter som gripit."

Den frågan ställs i en insändare. Vad har vi inom länets polis att säga om det? Är vi griniga mot ordningsvakter och väktare?

”Du undrar varför poliser är lite tjuriga när de tar över gripandet från ordningsvakter/väktare. Jag kan nog svara på det. Att vi är tjuriga är kanske inte en riktig beskrivning. Det är dock så att den polis är nog inte född som känner arbetsglädje över att åka till en snattare på Åhléns eller en l.o.b. i T-banans avräkningsrum”.

Det här svarar en insändarförfattare som är polis. Denne utvecklar också ett intressant resonemang om olika syn på en snattad marmeladburk. Kan det bero på olika perspektiv? En väktare ger sig in i debatten och ställer intressanta frågor om "marmeladburken". Två poliser skriver och svarar. Och en mindre debatt om juridiken sätter igång…

-----------------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser utöver den vardagliga brottsrapporteringen? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång!

-----------------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 19 JAN 2004 KL 0030